Wysheid Is Die Hoofsaak

– deur Andreas Kyriacou

“Wysheid is die hoofsaak; kry dus wysheid. En in alles wat jy kry, kry begrip.“ – Spreuke 4: 7

Teëspoed het ’n manier om ons krag en ons swakheid te toets. Dit bring die ware toestand van ons geestelike en emosionele toestand aan die lig. Spreuke 24:10 sê: “Gedra jy jou slap in die dag van benoudheid, dan skiet jou krag te kort.” Sodra ons erken waar ons staan, kan ons iets daaraan doen. Jakobus het in sy brief aan die gelowiges gesê: “Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk.” –Jakobus 1:2-3. Teenspoed toets ons geloof sodat ons kan ontdek wat ons regtig glo. Ons kan almal die Here prys wanneer ons op rustige waters vaar, maar dit is in die storm waar ons karakter getoets word en ons vermoë om teëspoed te oorwin, aan die lig kom. 

Baie gelowiges vou onder die druk, nie omdat hulle nie genoeg toewyding het nie, maar omdat hulle nie die nodige wysheid het nie. Jakobus gee ons die oplossing vir hierdie probleem: “En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee word.” – Jakobus 1:5. Wysheid om te weet wat om in teenspoed te doen, sal altyd tot oorwinning lei. Daar is tye wanneer die Here wil hê ons moet ons onttrek om ons geloof te bou en daar is ander tye wanneer ons moet volhard onder die beproewing. Daar was tye toe die wysheid van die Here my gelei het om ’n projek vir eers ter syde te stel en daar was ander tye waar ek te midde van die storm vas moes staan en my geloof inspan. My vlees wou hom onttrek, want ek het gedink die druk is te veel vir my om te dra, maar die Here het my beter geken as wat ek myself geken het. Het jy die Here vir wysheid en insig gevra oor jou
situasie? Dit kan die verskil wees tussen oorwinning en nederlaag!


JUIG! Tydskrif (Januarie 2018)

Return to Home