Weer Tyd Vir Hervorming

– deur Pastoor Gordon Claasen

Ons gaan voort om die bediening van die profeet te bespreek soos verduidelik in Efesiërs 4:11-12. Ons hanteer nog twee van die sewe wanindrukke oor die profetiese bediening: 1. Die profetiese bediening is ’n spontane flits of insig, vry van analise of oorweging. Dié spontane profetiese flitse in die afwesigheid van die nodige analise en oorweging lei tot ’n oppervlakkige idee dat die profetiese bediening apart staan van ander kennis wat kan bydra om dit geloofwaardig, suiwer en objektief te hou. Josef se interpretasie van Farao se droom in Eksodus sou kragteloos wees sonder God se holistiese perspektief op die droom. Josef beskryf die beplanning , ekonomiese ontleding, mannekrag, infrastruktuur, begroting, tydsbestuur en aanstellings in sleutelgebiede wat nodig gaan wees. 

Hy dra dus ook God se raad oor. Sal die profetiese woord oor ons lewens, nasie en gemeenskap ’n uitwerking hê sonder bogenoemde oorwegings? 2. Die profetiese bediening word gedryf deur persoonlike verwagtinge waar kragtige manifestasies en onmiddellike seëninge by byeenkomste die maatstaf van sukses is. Innerlike volwassenheid en groei maak nie deel uit van hierdie maatstaf nie. Die “seën my”-verwagting het meer invloed in die Kerk as wat ons wil erken. Die druk om aan die individu se verwagting te voldoen, is subtiel, maar lok die skares. Die skares wek weer ’n valse indruk van sukses. Dit is ’n stelsel wat baie profete op ’n pad plaas van ’n nimmereindigende, rondreisende bediening: Hulle gee profetiese woorde, maar bou niks nie. Ons kan nie net van profetiese woorde leef nie. Die leerstellende gedeelte van profesieë is ook belangrik. Hierdie wanindrukke is struikelblokke vir ons Goddelike mandaat om ’n suksesvolle invloed op die nasies uit te oefen. Dit beroof die Kerk van sy gesag. Dit skep ’n idee van die profetiese bediening wat die gesag en Woord van God afwater. As ons soos Josef en Daniël suksesvol in die wêreld wil wees, moet begrip van hierdie bediening deur ’n reformasieproses gaan.


Bron: JUIG! Tydskrif (November 2018)

Return to Home