Weer Tyd Vir Hervorming

– deur Pastoor Gordon Claasen

Ons gaan voort om die bediening van die profeet te bespreek soos verduidelik in Efesiërs 4:11-12. Daar is historiese sienings wat die profetiese bediening eng, onvolledig en soms ook verkeerdelik voorstel. Dit veroorsaak dat ons nie sukses behaal nie. Laat ons kyk na drie van sewe wanvoorstellings van die profetiese bediening: Die profetiese bediening is beperk tot ’n kerkmentaliteit: In baie kerke bestaan ’n oënskynlik geestelike siening dat die samekoms al van belang is, maar daar word vergeet dat ons by die wêreldstelsels betrokke moet raak. 

Ons verklaar byvoorbeeld die einde van ’n bose mag se heerskappy oor ’n sekere gebied, maar stap nie tussen die vier mure van die kerkgebou uit om die verklaarde oorwinning af te dwing deur praktiese dade nie. Die funksie van die profeet is primêr om die toekoms te voorspel: Die profeet kan toekomstige gebeure voorspel, maar het min of geen insig in die bedoeling of geestelike konteks van die gebeure. Daarom is daar ’n gebrek aan ’n holistiese perspektief. Hierdie benadering beperk die raad van God omdat daar geen verdere insigte in die profetiese woord is nie. Die profetiese bediening staan alleen en is nie verhoudingsgeoriënteerd nie: Die profeet beskik dikwels nie oor die opleiding om die kerk of verhoudings te bou nie. Hy verstaan dus nie spanwerk en bou ook nie vennootskappe met die res van die vyfvoudige bedienings nie. Ware profete is intens bewus van hoe belangrik dit is om gesonde verhoudings te bou en te handhaaf.


Bron: JUIG! Tydskrif (Oktober 2018)

Return to Home