Weer Tyd Vir Hervorming

– deur Pastoor Gordon Claasen

Ons ondersoek steeds die vertakkings van Christus se vyfvoudige bediening. Efesiërs 4:11-12 spel die vyf ampte uit: “En dít is die gawes wat Hy gegee het: apostels, profete, evangeliste, en herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus.” Profete word voor hul geboorte geroep, volgens Jeremia 1:5: “Voordat Ek jou in die moederskoot gevorm het, het Ek jou geken; voordat jy gebore is, het Ek jou aan My gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel.” Daar sal en moet eers ’n periode van groei tot volwassenheid wees voor die gawe gebruik kan word. Christus het profete as ’n gawe aan die Kerk gegee – geen handoplegging kan van enige persoon ’n profeet maak nie. Moet ook nie die gawe van profesie verwar met die bediening van die profeet nie. Enige gelowige kan die gawe van profesie begeer en dit ontvang, maar Christus kies self dié in die bediening van profeet.  

Hierdie profete moet uitdrukking gee aan die hoofskap en heerskappy van Christus oor Sy kerk. Hulle is saam met apostels geroep om die gelowiges vir God se groter doel tot volwassenheid te bring. Hierdie groter doel sluit in die eenheid van geloof, groter kennis oor die seunskap van Christus en om meer soos Christus te wees. Die rol van profete is ook om dít wat verlore gegaan het, te herontdek en terug te bring. ’n Profeet se gees kan nie rus voordat dít wat verlore is, gevind en herstel is nie. Sy rol in ’n reformasie is van onskatbare waarde omdat reformasie te doen het met verlore waardes, verlore waarhede en funksies in die Kerk. Profete gee voortdurend rigting, bemoedig en waarsku. Die profeet streef daarna om ’n liefde vir die ewige doel van die Vader in die gelowige se hart te vestig.


JUIG! Tydskrif (September 2018)

Return to Home