Weer Tyd Vir Hervorming

– deur Pastoor Gordon Claasen

Dit is voordelig vir satan dat sommige gelowiges en teologiese instansies die bediening van die apostel ontken. Die dood van die apostels wat met Christus gewandel het, beteken nie die dood van die apostel se bediening nie. Deur dié belangrike bediening te ontken, word die Kerk van ’n waardevolle deel van Christus beroof. Geen Nuwe Testamentiese Kerk kan dié roeping ontken en steeds ’n sterk kerk wees nie. Dit is juis die ontkenning en verwerping daarvan wat die Kerk verswak. Die Nuwe Testament is gegrond op die bediening van die apostels. In ’n tyd van hervorming word waarhede wat verwaarloos en verwerp is, weer herstel. 

Die bediening van die apostel is juis een van dié waarhede. 1 Korintiërs 3:10-11 lui: “Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos ’n bekwame boumeester die fondament gelê, en ’n ander bou daarop; maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Want niemand kan ’n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus.” Paulus hanteer hier die hart van die apostel se bediening. Apostels lê fondamente. Dit behels die vaslê en inbou van Christus se beginsels en gedagtes in die denke van die gelowige. Apostels het die roeping om die gelowige nuwe dimensies in Christus te laat ontdek en uitgediende tradisies uit te wys. Ons moet nooit toelaat dat tradisies gelyke status met die Skrif geniet nie. Nog ’n voordeel vir die Kerk is dat apostels die vermoë ontvang het om die Kerk na volwassenheid te lei. Laat ons alles geniet wat Christus vir die Kerk in gedagte het.


JUIG! Tydskrif (Augustus 2018)

Return to Home