Weer Tyd Vir Hervorming

– deur Pastoor Gordon Claasen

Kom ons kyk na die verskillende vertakkinge van die vyfvoudige bediening van Christus. “En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus …” – Efesiërs 4:11-12. Volgens Efesiërs 4:8 is dit duidelik dat die vyfvoudige bediening gegee is ná die Hemelvaart: “Daarom sê Hy: Toe Hy opgevaar het in die hoogte, het Hy die gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee.” Die gawes in vers 8 verwys na die vyfvoudige bediening van Christus. Dit beteken dat die gesag en mandaat van hierdie bedienings, om te funksioneer op aarde, direk van die Troon van God kom en die hart en gedagtes van God weerspieël. Die doel van hierdie bedienings is dus om die gedagtes van Christus aan die Kerk bekend te maak. 

Elkeen van die bedienings dra ’n unieke salwing om ’n spesifieke aspek van Christus aan ons bekend te maak. “En God het sommige in die gemeente gestel: in die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale.” – 1 Korintiërs 12:28. Die woord “eerste” beteken eerste in rang, orde, tyd, invloed en plek. Dit beteken nie dat apostels beter is as die ander bedienings nie. Die woord “eerste” verwys na ’n unieke eienskap van die apostel se bediening. Sy taak is eerste in ’n reeks van bedienings. Dit is soortgelyk aan die eerste taak op ’n bouperseel, wat die lê van die fondament is. Dit wil nie sê die loodgieter is minder belangrik omdat hy eers later nodig is nie. Net so is die een bediening nie belangriker as die ander nie. Laat ons alles geniet wat Christus vir die Kerk weggesit het.


JUIG! Tydskrif (Julie 2018)

Return to Home