Weer Tyd Vir Hervorming

– deur Pastoor Gordon Claasen

Aan elkeen van ons is ’n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het.” – Efesiërs 4:7. Die woord genade beteken nie altyd die onverdiende guns van God nie. Dit behels ook die gawes van God en Sy Goddelike belegging in jou. Hierdie krag word uitgestort in jou hart sodat dit kan oorspoel in jou daaglikse bestaan. Dit word in jou belê sodat dit jou huwelik, besigheid, gesinslewe, kerk en vriendskappe Goddelik kan oorskadu. Wanneer hierdie genade en gawes van God in ons werk, is dit of die vingerafdrukke van God oral op ons lewens te sien is. Hoe ontvang ’n mens hierdie genadegawe van God? Volgens die mate waarin Christus dit uitdeel. 

Efesiërs 4:11: “En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars …” Hierdie vyf bedienings behoort aan Christus self, maar Hy was vasbeslote om “leeg” Hemel toe terug te keer omdat die Hemel geen behoefte aan hierdie bedienings het nie. Hy het Homself uitgestort in die gees van Sy apostels sodat Sy vermoëns kon agterbly in hierdie manne tot voordeel van die Liggaam van Christus. Geen gelowige wat enigeen van hierdie vyf bedienings ignoreer of ontken, kan homself ’n gelowige noem nie. Dit sal ook ’n aanklag teen ’n gemeente wees wat enige van die vyf dimensies van Christus wil ontken. So ’n gemeente of gelowige sal altyd iewers ’n swakheid hê en beperk wees. Christus, die bron, kry gestalte in mense van vlees en bloed. Só kry Hy die geleentheid om ons aan te raak en ons swakhede en beperkings te bedien. Hoe meer ons onsself aan hierdie bedienings blootstel, hoe sterker raak ons in die verskillende fasette van ons lewens. Ons moet sorg dat ons geskiedenis, sienings en menings nie sterker as die Woord is nie. Ontkenning van hierdie bedienings kan bydra dat ons broodnodige voordele verloor. Kom ons bly biddend om vas te stel wat Sy agenda vir Sy kerk is.


JUIG! Tydskrif (Mei 2018)

Return to Home