Weer Tyd Vir Hervorming

– deur Pastoor Gordon Claasen

En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot ’n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus.” – Efesiërs 4:11-13.  Dit is elke geslag gelowiges se verantwoordelikheid om die profesie in die konteks waarin hulle hulle bevind, te verstaan en te weet wat om te doen. Elke geslag het die reg om die Kerk te evalueer. As die bestaande reëls nie voordele inhou vir die gelowige nie, is dit daardie geslag se verantwoordelikheid om dit te verander en selfs uit die Kerk te verwyder, solank dit strook met die profetiese konteks. 

Ons siening van die Kerk moet nie spruit uit die kerkgeskiedenis nie, maar uit die Woord van God. Vers 11 handel oor die volheid van Christus se bediening. Indien ’n gelowige net blootgestel word aan die herderskap en leraarskap van Christus, sal hy nooit die volheid van Christus geniet nie. Baie gelowiges word vandag nie blootgestel aan al vyf dimensies van wie Christus is nie. Die wêreld se siening van Christus word beperk omdat gelowiges die brief van Christus is wat deur die wêreld gelees word. Vers 14 gaan oor die volwassenheid van die gelowige. Dit dui daarop dat die “kind” op die boot van die lewe sit, op die oop see, vol golwe van misleidende beginsels, filosofieë en ideologieë. Vers 13 bied die oplossing: Die perfekte volwasse statuur van Christus. Omdat dít wat van die preekstoel af verkondig word, nie groei nie, kan gelowiges ook nie groei nie. Christus kan nie ná 2 000 jaar steeds voorgestel word as ’n baba in ’n wiegie nie. Dit is die gelowige se reg om voordeel te trek uit al vyf dimensies van Christus. Die wêreld sal nooit voor ’n onvolwasse Kerk buig nie, maar wag totdat die Kerk in die volle statuur van Christus (volwassenheid) op die horison verskyn.


JUIG! Tydskrif (April 2018)

Return to Home