Weer Tyd Vir Hervorming

– deur Pastoor Gordon Claasen

Ons bespreek die laaste gedeelte van die profetiese bediening soos verduidelik in Efesiërs 4:11-12, spesifiek die laaste twee van die sewe wanopvattings oor die profetiese bediening.

  1. Die gesag van die profetiese woord word nie bewustelik verbind met Bybelse beginsels en etiese waardes nie. Baie mense word mislei omdat hulle profetiese uitsprake volg wat nie in Bybelse beginsels en etiek veranker is nie. Balaam is ’n voorbeeld van ’n man met ’n sterk profetiese gawe, maar met ’n karakter wat tekortskiet aan etiese waardes (Numeri 20). Baie gelowiges onderskei nie of die profeet se lewe voldoen aan etiese waardes nie en fokus bloot op die profetiese woord. Daar is sommige profete wat kragtig in die profetiese gawe beweeg, maar dit op so ’n manier gebruik dat dit die beginsels en die aard van God oneer aandoen. 
  2. Die profeet het die vermoë om ander te vertel wat God sê, maar pas nie self die Woord toe nie. Die Woord van God vermaan ons om eerste die binnekant van die beker skoon te maak, om werk te maak van wat in die hart is, en jou dan te bekommer oor die eksterne dinge (Matteus 23:26). Die profeet se eie lewe moet ooreenstem met sy profetiese woorde. Hy ontvang die woorde van God en moet self ook die weg van God volg.

Die kerk en die profete moet dringend aandag gee aan die profetiese bediening in die kerk sodat ons nie die waarde van hierdie belangrike bediening verloor nie.


Bron: JUIG! Tydskrif (Desember 2018)

Return to Home