Volwasse Geloof

– deur Andreas Kyriacou

Volwasse geloof is geloof wat getoets is deur die beproewinge van die lewe. Dit is ’n geloof wat nie swig in moeilike tye nie; dit groei en word volwasse. Mense met ’n volwasse geloof kom sterker en gelouter aan die ander kant uit. Petrus verwys na hierdie soort geloof in 1 Petrus 1:6-7: “Daarin verheug julle jul, al word julle nou – as dit nodig is – ’n kort tydjie bedroef onder aller-hande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en
eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus.” 

Baie mense dink as hulle deur die geloof leef, sal hulle nie dieselfde probleme as ander ondervind nie. Dit is beslis nie so nie. Ons moet gelowiges voorberei vir moeilike tye – omdat sulke tye sál kom. Een van die grootste behoeftes van die Kerk vandag is vir gesoute gelowiges met ’n volwasse en gesuiwerde geloof. Gelowiges wat deur beproewinge gaan en in oorwinning aan die ander kant uitkom, het ’n getuienis van ware geloof.
Moenie jou lot bekla nie, beskou die uitdagings in jou lewe as die pad na ’n volwasse geloof. Trotseer die beproewinge met moed en vertroue in die Here. Vra Hom om jou te leer hoe om die goeie stryd van die geloof te stry. Hou aan om te bid en soek in Sy Woord totdat jy antwoorde, wysheid en krag vind.
Wanneer ons in geloof oorwin, word ons hemelse Vader verheerlik en het ons ’n
ware getuienis om te deel.


JUIG! Tydskrif (Desember 2017)

Return to Home