Vier Sleutels Vir ’N Geseënde Lewe

 

– deur Pastoor Rudi Briel

Wil jy die seën van God beleef? Die volgende vier sleutels sal hierdie seën ontsluit:

1. Gehoorsaamheid
Gehoorsaamheid word geseën. 1 Johannes 3:22: “En wat ons vra, kry ons van Hom omdat ons sy gebooie gehoorsaam en doen wat Hy goedvind.” Johannes 9:31: “Ons weet dat God nie na sondaars luister nie; maar as iemand vir Hom ontsag het en doen wat Hy wil hê, luister God na hom.”

 2. Bid
Gebed is die middel waardeur die Christen hemelse gawes ontvang. “Julle wil dinge hê, maar kry dit nie … Julle kry nie, omdat julle nie bid nie.” – Jakobus 4:2. “En Ek sê vir julle: Bid, en vir julle sal gegee word …” – Lukas 11:9 (OV) 

 3. Glo
Geloof word geseën. Twyfel blokkeer die seëninge. “Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel; want hy wat twyfel, is soos ’n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want dié mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie.” – Jakobus 1:6,7. Gló dat God jou wil seën! “En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ’n beloner is van die wat Hom soek.” – Hebreërs 11:6 (OV)

4. Gee
Word ’n gewer. Seën ander en word self nog meer seën. “Gee, en vir julle sal gegee word: ’n goeie maat, ingestamp, geskud en propvol, sal hulle in julle hande gee.” – Lukas 6:38. “Daar is mense wat vrylik uitdeel en tog steeds meer het, daar is ander wat suinig is en tog arm word.” – Spreuke 11:24.

Wees geseënd!


JUIG! Tydskrif (Februarie / Maart 2019)

 

Return to Home