Ragab Se Skarlakenhoop

– deur prof. Gerrie Bester

In die vorige artikel het ons geleer van die verband tussen hoop en die Hebreeuse woord tikvah. Ons weet dit was ’n tikvah-tou wat Ragab by die venster in die muur van Jerigo uitgehang het as simbool van hoop in die enigste lewende God van Israel. Ons moet verstaan dat niks sonder ’n goeie rede in die Woord van God opgeneem is nie. Elke woord uit Sy mond, insluitend dié in Sy Woord, vorm deel van Sy openbaring aan ons, Sy bruid.

Die bloedrooi tou
Waarom was die tou wat Ragab by die venster laat uithang het, bloedrooi? Was dit bloot sodat Josua en sy manne die tou van ver af sou kon sien, of skuil daar ’n dieper open-baring in? Wanneer ’n mens hierdie teks in Hebreeus bestudeer, gaan ’n nuwe wêreld oop. Daar is ’n rede waarom ’n bloedrooi tou die hoop op die lewe vir Ragab en haar gesin geword het.

Die skarlakenwurm
Die woord “bloedrooi” wat in Josua 2:21 gebruik word om die tou te beskryf, is die Hebreeuse woord sha’niy. Dié woord beteken nie net bloedrooi (skarlaken) nie, maar is ook die woord vir ’n wurm – die skarlakenwurm wat ’n bloedrooi vloeistof afskei wat in Bybel-se tye gebruik is as kleurstof om linne of wol bloedrooi te kleur. Dié woord word ’n hele paar keer in die Bybel gebruik. Wat is die verband tussen die skarlakenwurm en die verhaal van Ragab se hoop? 

Jesus as die “skarlakenwurm”
Eerstens moet ons verstaan die Woord van God verduidelik die Woord van God. Ons het nie die mens nodig om die Woord van God te verduidelik of waarde daaraan te heg nie. Sy Woord is voldoende. Wanneer ons Psalm 22 lees – ’n profesie wat Dawid van Abba Vader oor Jesus (Yeshua in Hebreeus) se kruisiging ontvang het – kom ons by ’n ongewone vers uit wat jou sal verstom wanneer jy die beeldspraak verstaan. In vers 7 staan daar: “Maar ek is ’n wurm, nie ’n mens nie …” Waarom sou in die profesie van die kruisiging na Jesus verwys word as ’n wurm?
Die “wurm” in hierdie Psalm verwys spe-sifiek na die skarlakenwurm. Die woorde “bloedrooi” of “skarlaken” in die Bybel omvat gewoonlik ook die betekenis van dié spesifieke skarlakenkleurige wurm. As ons na die lewensiklus van die skarlakenwurm kyk, vind ons ’n ongelooflike openbaring.

Die lewensiklus van die skarlakenwurm
Wanneer die skarlakenwurm gereed is om haar eiers te lê, heg sy haarself stewig teen ’n boomstam vas om dit nooit weer te verlaat nie. Sy lê haar eiers onder haar liggaam waar hulle uitbroei – haar liggaam dien as beskerming en kos vir die klein wurmpies. Die skarlakenwurm offer haarself op sodat haar “kinders” kan lewe. Wanneer die skarlakenwurm doodgaan, skei sy die bloedrooi vloeistof af wat die wurmpies skarlakenrooi verkleur. Hulle ontvang hul identiteit as skarlakenwurms deur die dood van die een wat hulle lewe gegee het. Hulle lewe dan met die “identiteit” wat oor hulle uitgestort is. Lui dit ’n klokkie? Ná drie dae word die oorblyfsels van die skarlakenwurm spierwit en val soos ’n sneeuvlokkie van die boomstam af. 

Simbool van verlossingsplan
Die lewensloop van die skarlakenwurm is ’n beeld van Abba Vader se hele verlossings-plan. “Ek is ’n wurm, nie ’n mens nie”, maak skielik sin. Christus het Sy lewe vir ons aan die boom (Kruis) van Golgota geoffer. Sy verwonde, gekneusde en vernielde liggaam gee ons lewe wanneer ons deur die Bloed van die Lam “gemerk” word met wedergeboorte om verbondskinders van die Koning te word! Ná drie dae het Hy het opgestaan en die dood oorwin om ons lewe in Hom te gee en ons van ons sondes te reinig.

Julle sal wit word soos sneeu
Die profeet Jesaja verwys na hierdie beeld wanneer hy sê: “Al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu. Al was julle purperrooi, julle sal wit word soos wol.” – Jesaja 1:18. Die Hebreeuse woord wat hier as “skarlaken” vertaal word, is die woord sha’niy – die prentjie van die skarlakenwurm.

Die grondslag van ons hoop, Jesus se Bloed
Hoewel ons hoop (tikvah) in die beloftes van Abba Vader oor ons lewens is, is die grondslag van die hoop in Hom die bloed van die Lam wat op Golgota gestort is. Dit is nie net ’n tou nie … dit is ’n skarlakentou.


Bron: JUIG! Tydskrif (November 2018)

Return to Home