’N Oorwinnaarshart

-Pastoor Rudi Briel

“Maar my kneg Kaleb, omdat ’n ander gees in hom was en hy volhard het om My te volg — hom sal Ek bring in die land waarin hy gekom het, en sy geslag sal dit in besit neem.” – Numeri 14:24

Nadat tien van die twaalf verspieders na Kanaän baie negatief en moedeloos terugkeer oor die reuse wat in die land van belofte woonagtig was, weerklink die volgende oorwinnaarswoorde van Kaleb: “Laat ons gerus optrek en dit in besit neem; want ons kan dit sekerlik oorweldig.” – Numeri 13:30 (OV). Oorwinnaarswoorde kan net uit ’n oorwinnaarshart vloei! 

Hoe lyk ’n oorwinnaarshart?
1. Die oorwinnaarshart het altyddeur oorwinning in ge-dagte. Neerlaag vorm nie deel van sy gedagtepatrone of woordeskat nie.

2. Die oorwinnaarshart beplan om in besit te neem. Dit wat reeds in sy hart as eiendom verklaar is, sal geen reus van hom weerhou nie.

3. Die oorwinnaarshart akkommodeer nie negatiwiteit nie. Kaleb roep die murmurerende volk tot stilte oor hulle negatiwiteit. Twyfelaars en pessimiste sal daar altyd wees. Moet jou nie deur sulke mense laat beïnvloed nie. Maak die ontmoedigende stemme stil.

4. Die oorwinnaarshart volhard totdat die doelwit bereik is. Dit is Kaleb se volharding om God te vertrou wat uiteindelik Hebron as erfenis verwesenlik (Numeri 14:24). Volhard in geloofsvertroue totdat die ideaal bereik is.

5. ’n Oorwinnaarshart gee nie sy drome prys nie. Kaleb droom vir ’n periode van 45 jaar oor sy beloofde Horeb, en toe hy 85 is, word hierdie droom verwesenlik (Josua 14:6-13). Moenie jou drome prysgee omdat die jare aangestap het nie.

6. ’n Oorwinnaarshart het ’n “ander gees” in hom (Numeri 14:24). Die opwekkingskrag van die Heilige Gees en medewerkende antwoord
van geloof daarop, maak ’n “ander gees” in hom los: die gees van ’n oorwinnaarshart!

Pastoor rudi briel is senior pastoor van die AGS Centuriongemeente. Volg gerus sy program op Kruiskyk, Dinsdae om 9.30 vm. en Saterdae om 10 vm. Kontak hom gerus by admin@agscenturion.co.za


Bron: JUIG! Tydskrif

Return to Home