Mense Ryp Vir Die Oes

– deur Ron Kinnear

“Kyk daar, kyk na die lande; hulle is ryp vir die oes.” – Johannes 4:35

In Maart was ons Afrika Sendingspan weer in Ethiopië. Ons het 50 predikers opgelei in evangelisasie. Die leierskap het onderneem om die program in 10 gemeentes aan te bied as loodsprojek, daarna sal 400 ander gemeentes betrek word. Almal wat opleiding ontvang het, is ook aangemoedig om dit te gaan toepas, veral waar gelowiges in die minderheid is, en dan verslag te doen oor die doeltreffendheid van die kursus. In Oktober sal ons die program verder uitbrei. 

Ons beplan om op een Saterdagoggend vroeg aanstaande jaar duisende evangeliste na honderde dorpe en stede uit te stuur om die Evangelie uit te dra. Die sukses van dié uitreikaksie sal bepaal word deur opleiding en gebed, asook die regte keuse van plekke. Een uit elke vyf Ethiopiërs behoort tot die Protestantse Kerk (Pinkster/Evangelies), dit wil sê, 20 persent van die bevolking.

Die meeste bekende kerkgroepe is verteenwoordig en almal werk saam. Die liturgie van baie van hierdie genootskappe is presies dieselfde. Almal voel tuis, want almal is dieselfde, met die gevolg dat die kerk baie guns onder die res van die bevolking geniet. Dr. Isak Burger het gesê daar is “hoë-potensiaal-gebiede” in die wêreld waar mense gereed is om na Christus te draai. Maar daar is ook ander dele waar die weerstand baie sterk teen die Christelike boodskap is. Dit is belangrik om in dié streke waar ons beperk is, wel ’n teenwoordigheid te hê, maar ons moet ons volle aandag skenk aan gebiede waar mense graag die Evangelie wil hoor. Laasgenoemde is inderdaad van toepassing op Ethiopië.


JUIG! Tydskrif (Augustus 2018)

Return to Home