Maak Jouself Los – ’n Dieper Kykie Na Matteus 19:24

– deur Prof. Gerrie Bester

Ons lees in Matteus 19 van ’n ryk jongman. Hy kom na Jesus toe en vra wat hy moet doen om die Ewige Lewe te verkry. Jesus se antwoord is nogal eienaardig en verrassend omdat Hy die Tien Gebooie begin opnoem. Gebooie soos: “Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg of steel nie.” Dink ’n bietjie hieroor na. Die vraag was, hoe om die Ewige Lewe te bekom. Hoekom antwoord Jesus die ryk jongman so? Ons weet immers dat ons nie ons redding kan verdien deur ons eie goeie werke of ge-regtigheid nie, maar net deur die Bloed van die Lam, of hoe? (Efesiërs 2:8-10)

Nie wat hy verwag het nie
Die jongman antwoord Jesus en sê dat hy van jongs af die gebooie onderhou het waarna Jesus verwys. Jesus beskuldig nie die jongman dat hy leuens vertel nie, wat beteken dat hy heel waarskynlik wel God se Woord gehoorsaam het en ’n goeie mens was. Maar dan kom Jesus se versoek wat die kol tref; Hy vra die jongman om al sy besittings te gaan verkoop en die geld aan die armes te gee sodat hy vir homself ’n skat in die Hemel kan verseker. Die jongman het bedroef weggegaan omdat hy baie ryk was.   

Rykdom sal jou nie uit die Hemel hou nie
Aan die hand van dié illustrasie leer Jesus ons iets wat dikwels misverstaan word in die Liggaam van Christus. Hy sê vir Sy dissipels: “Dit is makliker vir ’n kameel om deur die oog van ’n naald te kom as vir ’n ryke om in die koninkryk van God te kom.” – Matteus 19:24. Ek weet nie van jou nie, maar ek het al baie preke oor hierdie teksvers gehoor. Dit lyk asof dit ’n sonde is om ryk te wees en dat jy nie die Hemel sal haal, as jy ryk is nie. Bestudeer egter die Woord en ons sal sien dat manne soos Dawid en Abraham, wat ’n noue verhouding met God gehad het, tog ook baie ryk was. Hulle rykdom was ’n seën van God. Het dit hulle daarvan weerhou om deel van God se Koninkryk te wees? Glad nie!

Verlore gegaan in die vertaling
Ek het al preke gehoor wat sê die naald was ’n spesiale poort / hek in Jerusalem en dat dit baie nou was sodat ’n kameel se vrag af-gehaal moes word voordat dit deur die poort / hek kon gaan. Ek bestudeer die geskiedenis van Jerusalem al vir baie jare en vind geen bewyse van so ’n poort nie.
Wat is die ware betekenis dan van hierdie beeld wat Jesus gebruik het om Sy dissipels te leer? Wanneer jy na Hebreeus en Aramees (’n dialek van Hebreeus) kyk, kom ’n verbasende beeld na vore in die woorde van die Messias.

Wat sê die Grieks en Hebreeus?
Wanneer jy na die Griekse en Hebreeuse woord vir “naald” kyk, ontdek jy dat die woord wat gebruik is, verwys na ’n naald wat die kleremakers in Bybelse tye gebruik het; dit is geen verwysing na ’n poort / hek nie. Wanneer jy egter na die woord vir “kameel” kyk, sien jy iets baie interessant. Die woord wat as “kameel” vertaal is, is ’n woord met ’n Hebreeuse oorsprong – gamal – wat “pakdier” beteken. Wanneer jy na die Hebreeuse teks van Matteus 19 kyk, is die Arameese woord gamla gebruik. Dit beteken “dik tou” soos ’n ankertou wat gebruik word om skepe mee te anker. 

’n Nuwe betekenis vir die teksvers
Ek het hieroor gebid en het gevra: “Here, maak dit regtig saak? Of dit nou ’n kameel of ’n dik tou is wat deur die oog van die kleremaker se naald moet gaan, dit bly steeds ’n onmoontlike taak.” Ek het die Here duidelik in my hart hoor sê: “Nee, dit is nie om’t ewe nie. Kyk weer.”
Wanneer jy na die teks in Hebreeus kyk,
ontrafel die volgende vir jou. Wanneer jy enige tou, dik of dun, van nader bekyk, sal jy sien dit is eintlik saamgestel uit talle dun draadjies of koorde wat ineengevleg is om die dik tou te vorm. Selfs die dikste toue bestaan uit honderde of selfs duisende dunner toutjies wat saamgevleg is. Al probeer jy hoe hard, is dit onmoontlik om hierdie tou deur ’n naald se oog te steek, maar as jy die tou ontrafel in sy afsonderlike kleiner drade, sal dit deur die naald se oog pas.

Die beeld in die Hebreeuse konteks
Jy moet jou losmaak van die dinge waarmee die wêreld jou wil bind. Die oomblik dat jy jou losmaak van dít wat vleeslik en materieel is en die teenwoordigheid van die Here opsoek, kan jy ’n verbondsverhouding met hom bou. Die ryk jongman wou aan al die vereistes van die Wet voldoen, maar hy was nie gewillig om Abba Vader Sy regmatige plek in sy lewe te gee nie. Jesus wou die jongman se hart losmaak van die materiële dinge wat hom bind sodat hy Abba Vader kon vind. Wanneer jou hart smag na “dinge” kyk jy die bron van die voorsiening, Abba Vader, mis. Jesus wou die jongman se hart na die Vader draai en hom “losmaak” van sy vertroue op sy beursie. Wanneer jy die hart van die Vader ontdek, word alle rykdom die vrug van ’n seëning en nie die doelwit nie. “Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee.” – Matteus 6:33.


JUIG! Tydskrif (Januarie 2019)

Return to Home