Laat Ons Sy Rus Binnegaan

– deur Pastoor Gordon Claasen

“Op die sewende dag was God reeds klaar met die skeppingswerk en het Hy gerus na al die werk wat Hy gedoen het …” – Genesis 2:1-3. Hy het dié dag bo ander ge-stel. Die sabbat het niks te doen met ’n spesifieke dag in die week nie. God het die rusdag vir Hom en die mens opsygesit. Die mens rus dus saam met God, hoewel hy geen werk verrig het nie. Die mens is nie geskape om berge en riviere te maak nie, maar om heerskappy uit te oefen oor die voltooide werk van God. Om vir God te lewe, is om te bly in die sewende dag. Dit is ’n plek van rus in God binne jou siel. Dit is eenkant gesit sodat die mens Hom kan ken, ervaar, en in Hom kan bly. Dit is die plek van lewe, vrede en blydskap. Dit beteken dat die sewende dag geen aand en môre het soos die ander dae nie. Dit is steeds die sewende dag en God is steeds daarin. 

Die kinders van God word uitgenooi om dié dag saam met Hom te vier deur in Hom te glo, daagliks gemeenskap met Hom te hê en Sy vrede en blydskap uit te leef. “Skrywe aan die leraar van die gemeente in Laodisea: So sê die Amen, die geloofwaardige en ware getuie, Hy deur wie God alles geskep het:” – Openbaring 3:14. Jesus is “die geloofwaardige en ware getuie.” Hy is nie die produk van God se arbeid oor ses dae nie, maar die toppunt van God se rus. Net in Christus sal ons ware seëninge geniet. Ons heiligheid is nie te vind in ons werke nie. Ons vind ook nie ons seëninge deur te bedel by God nie. Ons vind rus in Sy dag. Ons moet lewe in Sy rus.

Hebreërs 4:10: “want elkeen wat in die rus van God ingaan, rus van sy werk, net soos God van Syne.” Laat ons rus, soos Hy rus.


Bron: JUIG! Tydskrif (Mei 2019)

Return to Home