Kan ‘N God Van Liefde, Haat?

– deur prof. Gerrie Bester

Daar word al eeue lank oor die onder-werp van liefde gepraat en gedebat-teer. Van geslag tot geslag word biblioteke vol lees- en studiemateriaal geskryf om die woord “liefde” wat in die hart van Abba Vader gebore is, te verstaan.

Hebreeuse en Westerse beskouings verskil
Ons verstaan dikwels nie die begrippe liefde (en haat) soos dit in die Bybel voorkom nie en dit veroorsaak groot verwarring. In die Weste word ons grootgemaak met ’n Westerse beskouing wat baie verskil van die Hebreeuse opvatting. Sekere begrippe in die Woord lyk vir ons soos teenstrydighede, maar as ons dieselfde Skrifdeel uit ’n Hebreeuse oogpunt lees, verdwyn hierdie “teenstrydighede” soos mis voor die son, want die God wat ons dien, is heilig en soewerein, volmaak in al Sy weë.  

Misplaaste ateïstiese argumente
Die koorsagtige ateïstiese argumente gegrond op die sogenaamde teenstrydighede in die Bybel, ’n armsalige poging om die egtheid van die Woord van die enigste lewende God te bevraagteken, verbrokkel in die lig van die Hebreeuse beskouing. Kom ons kyk na ’n voorbeeld:

God is liefde
Die woord van Abba Vader sê: “God is liefde” – 1 Johannes 4:8b. Is ’n God van liefde in staat om te haat? In 1 Johannes 2:10-11 sê God: “Wie sy broer liefhet, bly in die lig, en daar is niks wat hom laat struikel nie. Maar wie sy broer haat, is in die duisternis en lewe in die duisternis en weet nie waar hy gaan uitkom nie, omdat die duisternis hom blind gemaak het.”
Dus, as Abba Vader ons waarsku om nie ons broer of suster te haat nie en sê dat ons in die duisternis wandel as ons dit doen, kan Hy sekerlik nie self haat nie? Hoe verstaan ons dan Romeine 9:13 waarin staan: “Vir Jakob het Ek liefgehad, maar vir Esau het Ek gehaat” (’n
aanhaling uit Maleagi 1:2-3). Dit lyk ’n bietjie teenstrydig met die hart en opdragte van ’n liefdevolle God, nie waar nie? Wanneer jy egter die Hebreeuse woorde in hierdie teks bestudeer, maak dit heeltemal sin.

Ahav teenoor sanei
Die Hebreeuse woord wat hier vir liefde gebruik word, is ahav. Ahav is nie ’n emosie nie, maar ’n aksie wat dui op ’n keuse wat uitgeoefen word en hoofsaaklik beteken “om te kies” of “verkies”. Die Hebreeuse stam, wat hier as “haat” vertaal word, is die woord sanei, die teenoorgestelde van liefde. Dit beteken “nie verkies nie” of “om nie te kies nie”. Sanei is wanneer iemand afstand wil behou van die oortreding of oortreder. Sanei behels afstand. Dit is die teenoorgestelde van ahav (liefde), wat begeer om naby te wees.

Die prentjie maak sin in Hebreeus
Skielik lees ons Romeine 9:13 nou anders: “Jakob het ek gekies, maar vir Esau het ek nie ge-kies nie.” Hoekom? As ons die Woord bestudeer, sien ons dat Jakob gekies het om in gehoorsaamheid aan God se opdragte te leef, terwyl Esau verkies het om God se bevele te verontagsaam en selfs doelbewus ongehoorsaam was. Die Bybel is duidelik dat dit sonde is wat ons van Hom skei. Omdat Esau besluit het om nie aan Abba Vader gehoorsaam te wees nie en in “verbond” met die heidendom te leef – iets wat God verbied het – het dit afstand (sanei) tussen hulle gebring, wat daartoe gelei het dat Abba Vader hom nie gekies het nie, of soos vertaal is, “gehaat” het. Die prentjie verskil heeltemal as jy dit deur die lens van die Hebreeuse taal bekyk!  

Lees die Bybel met nuwe insig
Die onvoorwaardelike liefde wat Abba Vader vir ons het, die liefde wat Hom Sy Seun Yeshua aan die Kruis laat offer het, is ’n heeltemal ander Hebreeuse woord, naamlik chesed (waarna ons in die volgende artikel gaan kyk). Hoeveel teksdele maak nou nie meer sin omdat ons die begrip van “haat” met betrekking tot God beter verstaan nie? Eksodus 20:5: “Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want Ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan My. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van dié wat My haat …” Lees dit nou as: “…van dié wat My nie kies nie . . .”

Verstaan die Skrif soos die Vader dit aan ons gegee het
Kyk na hierdie teksvers: “As iemand na My toe kom en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my dissipel nie wees nie.”
– Lukas 14:26 (OAV). Verwag Abba Vader dat ons ons ma, pa of enigiemand anders in ons gesin moet haat? Nee, natuurlik nie. Hy verwag egter dat ons Hom bo enigiemand anders in ons lewens stel (kies). Laat ons dit verstaan op die liefdevolle manier waarop die Vader Sy Woord aan ons gegee het.


Bron: JUIG! Tydskrif (Desember 2018)

Return to Home