Hebreeuse Wortels – ’N Studie Van Spreuke 25:2

– deur Gerrie Bester

Meer as woorde in swart op wit bladsye
Was jy al ooit op ’n plek waar jy voel jy verstaan ​​nie die Woord van Abba Vader nie? Jy lees jou Bybel, maar voel dat jy glad nie verstaan wat jy gelees het of wat dit beteken nie? Wanneer jy jou Bybel lees, voel dit asof jy in troebel water swem waar jy nie niks kan uitmaak nie, jy kan nie sien waarheen jy op pad is of wat Abba Vader vir jou wil sê nie. Ek het beslis al in so ’n meer van verwarring “geswem”.

My eie wanopvattings
Ek onthou nog die dae voordat ek gered is toe ek die Bybel bloot gelees het om my eie gewete te sus. Soms het ek selfs aan die slaap geraak terwyl ek die Bybel gelees het, maar het nietemin gevoel ek het ten minste ’n vers of twee gelees. As die Bybel die Woord van God is – wat dit inderdaad wel is – dan is dit mos Hy was met ons praat wanneer ons die Skrif lees of bestudeer, nè? Maar hoe kon ek ooit ’n verbondsverhouding met iemand bou as ek nie eens verstaan ​​het wat Hy vir my sê of aan my wil oordra nie? Dit is tog onmoontlik. Die Woord van Abba Vader sê dit is ’n eer vir Sy kinders om Sy Woord te bestudeer. Wandel ons werklik in daardie eer?

Verstaan ​​jy Spreuke 25:2?
Een van die teksverse wat ek graag wil beklemtoon, is Spreuke 25:2 – dit was juis een van die teksverse wat vir my so troebel was. Dit lui: “Dit is die eer van God om ’n saak te verberg, maar die eer van konings om ’n saak na te speur.” (OV) Wat op aarde beteken dit? As ons na die Hebreeuse beeld van hierdie Skrif kyk, kom ’n wonderlike edelsteen uit God se skatkis van Goddelike openbaring, Sy Woord, te voorskyn. 

Kyk na die Hebreeuse wortels
Die woord “eer” wat in hierdie vers gebruik word, is die Hebreeuse woord kavod of kavad – wat die heerlikheid, eer van iemand of die eerbetoon aan iemand behels. Hierdie woord beteken ook iemand se oorvloed of rykdom; dit wat van uiterste waarde vir hulle is.

Die Hebreeuse woord wat as “verborge” vertaal is, is sa’tar, wat beteken om sorgvuldig weg te steek of te bedek. Wat word bedek? As ons aan lees, sien ons die woord “saak” wat die Hebreeuse woord davar is – wat “spraak”, “woorde” of ’n “gesproke boodskap” beteken. Maar kyk na hierdie kosbare skepping van Abba Vader: hierdie woord beteken ook “dít wat verklaar of belowe is” of ’n “verbale opdrag”.

Wat het God dus gesê?
As ons dus oor die eerste deel van hierdie teksvers besin, sien ons dat Abba Vader sê dit is Sy eer om die woorde of opdragte wat Hy uitgespreek het, sorgvuldig te verberg of te bedek. Die vraag is, hoekom sou Hy Sy woorde so sorgvuldig wou verberg?

Delwe in die Skrif
Die Teksvers sê dit is die eer (heerlikheid, eer, oorvloed en rykdom) van konings om ’n saak na te speur. “Konings” is die Hebreeuse woord melech, wat beteken om te heers, om ingewy te word as ’n vorstelike. Hierdie Hebreeuse woord beteken letterlik die handeling om as koninklike ingewy te word wanneer ’n verbond aangegaan word. Die woorde “na te speur” is die Hebreeuse woord chakar, wat beteken om “deeglik te ondersoek”, “van naby te leer ken”, of “na te speur om die volle openbaring te ontvang / te ontdek. Die woord “saak” is dieselfde Hebreeuse woord vir “saak”, wat vroeër gebruik is, die woord davar – ’n “verbale boodskap”.

God het beloftes in Sy Woord vir jou
Wanneer ons hierdie beelde kombineer, ​​sien ons dat Abba Vader sê Hy verberg of bedek Sy boodskap, woorde en beloftes sorgvuldig sodat dié wat ingewy of begelei word in koninklikheid (wedergebore gelowiges) Sy Woord deeglik sal ondersoek en sodoende die ware heerlikheid en openbaring sal ontdek. Dit sal ook die ware oorvloed en rykdom in die lewens van hierdie gelowiges wees wat die openbarings van Abba Vader se hart sal ontvang.

Met ander woorde ek moet die beloftes en openbarings wat Abba Vader vir my in Sy Woord verberg het, naspeur en Sy Woord deeglik ondersoek alvorens ek ware oorvloed en rykdom in die lewe sal kan ervaar. Alle ander dinge vervaag en word minder belangrik wanneer ons die Koning van die konings met ons hoor praat. Dit is so wonderlik! 

’n Diepe honger en dors na die Woord
Die Woord van God het nie vir my lewendig geword voordat ek Sy kind geword het nie. Toe het ek ’n diepe honger ontwikkel en die aangesig van Abba Vader gesoek (wat Gees is) omdat my gees lewendig geword het toe ek wedergebore is (Johannes 4:24). Dit is hoekom Paulus sê: Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God.” – 1 Korintiërs 2:10. Dit gaan voort in vers 14: “Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.”

Bestudering van Hebreeus help om die Bybel te verstaan
Skielik sal ’n Skrif soos Filippense 3:7 soveel meer sin maak: Maar wat eers vir my ’n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus,” omdat Paulus besef het dat hierdie ware oorvloed en die rykdom in sy lewe wat vir hom so belangrik was, skielik waardeloos geword het toe hy dít vergelyk met Sy ontmoeting met Christus. Mag ons dors na Sy Woord en die heerlikheid, oorvloed en rykdom van die lewe in Hom ontdek!

PROF.GERRIE BESTER PhD CA (SA) lei Roaring Truth Ministries. E-pos info@roaringtruth.co.za Hy is ook die dekaan van Emet Academy of Learning. Besoek emetgroup.co.za


JUIG! Tydskrif (Februarie / Maart 2019)

Return to Home