God Se Rusdag Vir Ons

– deur Pastoor Gordon Claasen

“Daar wag dus nog steeds ’n sabbatsrus vir die volk van God, want elkeen wat in die rus van God ingaan, rus van sy werk, net soos God van Syne. Laat ons ons dan beywer om in daardie rus in te gaan, sodat niemand hulle voorbeeld van ongehoorsaamheid navolg en ook omkom nie.” – Hebreërs 4:9-11. Die sabbat is simbolies van God se rus. Toe die mens die sabbatdag betree, het hy die oorvloedige genade van God ingegaan; ’n ryk betree waar hy nie hoef te werk om iets te verdien nie. Die mens se eerste ondervinding met God was rus, hy is op die sesde dag geskape en die sewende dag was God se rusdag. 

Die mens rus dus saam met God op die sewende dag, maar versteur hierdie rus toe hy hom met God gelyk wou stel. Hierdeur sny die mens hom af van die rus en sy intieme verhouding met God. “Net deur harde werk sal jy kan eet, totdat jy terugkeer na die aarde toe …” – Genesis 3:19. Nou moet die mens met moeite en harde werk oorleef. Hoe keer ons terug na Sy rus? Deur God se Nuwe Skepping op die sewende dag: dit is die dag van Jesus Christus. In die nuwe skepping van die sewende dag, is die rus die “werk”. Ons enigste werk, is om dit te doen wat Hy alreeds uitgewerk het. “Want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae” – Filippense 2:13. In God se sabbatrus is daar geen geswoeg nie. Deur in Christus te bly, herwin die mens sy rus en alles wat hy in die sondeval verloor het. Vir ons is die rusdag van God steeds beskikbaar, want dít is ’n ewige dag in Christus.


JUIG! Tydskrif (Januarie 2019)

Return to Home