God Se Rusdag Vir Ons

– deur Pastoor Gordon Claasen

“Op die sewende dag was God reeds klaar met die skeppingswerk en het Hy gerus na al die werk wat Hy gedoen het.” – Genesis 2:3

God seën en heilig die rusdag. Die Sabbatdag is nou God se teken tussen ons en Hom. Dit is soos kinders ’n teken is van die verbond tussen ’n man en sy vrou. Omdat ons saam met God op die Sabbat rus, is ons ook geseën en geheilig. Die Sabbatdag is opsygesit gesit vir Hom en die mens. Hebreërs 4:10 sê: “want elkeen wat in die rus van God ingaan, rus van sy werk, net soos God van Syne.” Adam se eerste dag was die laaste dag van God se skeppingswerk. Adam gaan die rusdag van God in sonder dat hy self enige werk verrig het.  

Hy gaan nie in sy eie rus in nie, maar in alles wat God reeds vermag het. Alles was reeds klaar toe Adam opdaag. Adam het niks gedoen om God se goedkeuring en tevredenheid te verdien nie. Adam het dus geen vrees vir mislukking beleef nie. Ons gesindheid moet ook een wees om intiem verenig te bly met God. Deur daardie ver-houding vloei die rus van God uit na jou hele bestaan. Jóú werk is om in geloof hard te werk, maar God bring die seën. Dit is alleenlik wanneer ons ons vertroue en geloof in Hom plaas dat dit moontlik is om in Sy rus te gaan.


Bron: JUIG! Tydskrif (April 2019)

Return to Home