God Se Rusdag

– Pastoor Gordon Claasen

“Die hemel en alles daarin is voltooi en ook die aarde en alles daarop. Op die sewende dag was God reeds klaar met die skeppingswerk en het Hy gerus na al die werk wat Hy gedoen het. Hy het die sewende dag as gereelde rusdag geheilig, want op daardie dag het Hy gerus na al die skeppingswerk wat Hy gedoen het.” – Genesis 2:1-3.

Alles was so volmaak voltooi, tot die fynste besonderhede, dat daar geen rede vir God is om enigiets in die skepping by te voeg nie. Hy het beginsels by alles ingebou wat Hy gemaak het sodat die skepping volgens Sy beginsels in harmonie kan werk. Dit is dus die beginsel wat werk, terwyl God rus. Vers 5 lui: “en daar was geen mens om die grond te bewerk nie”. Die mens is daar om toesig te hou oor die gevestigde wette en beginsels van God. Toe God in Genesis 1:26 sê: “Laat Ons mense maak na ons beeld, na Ons gelykenis” was Sy gedagte dat die mens Hom moet verteenwoordig.  

Daarom het God Sy karakter en aard in die mens gedupliseer sodat hy God so kan verteenwoordig en die onsigbare God deur die mens gesien kan word. Toe die eer-ste Adam misluk in sy verteenwoordiging, is die tweede Adam – Christus – gestuur om presies dieselfde te doen. Jesus kom dus nie net om op ʼn kruis te hang nie, maar om die Vader aan die skepping te toon. “Hy wat My gesien het, het die Vader gesien.” – Johannes 14:9. Ons verantwoordelikheid is om toe te laat dat die hemelse wette en beginsels hier op aarde deur ons werk en so die onsigbare God, sigbaar maak.


Bron: JUIG! Tydskrif

Return to Home