God Se Rusdag

– Pastoor Gordon Claasen

“Dit het aand geword en dit het môre geword.” – Genesis 1:5

Aand is die tyd wanneer daar gerus word. God werk dus vanuit ’n plek van rus. Rus moet die daaglikse toestand van ons siele wees. Ons rus hier op die aarde moet glad nie verskil van die toestand van rus in die ewigheid nie. Dit kan reeds hierdie kant van die lewe ervaar word. Natuurlik beteken dit nie die afwesigheid van die sorge van die lewe nie. Jesus sê: “In die wêreld sal julle dit moeilik hê; maar hou moed: Ek het die wêreld klaar oorwin.” God se rus in ons elimineer dus nie die uitdagings van die lewe nie. Rus moet die gemoedstoestand wees waarmee ons deur die lewe gaan. Die Sabbatdag is nie ’n sekere dag in jou lewe nie, dit is jou hele lewe. 

Jy is waarlik verlos van emosionele pyn wanneer jy begin om deernis te hê vir dié wat die pyn in jou lewe veroorsaak het. Wanneer woede in jou, plek maak vir trane van deernis, weet jy dat jy uit ’n plek van rus begin lewe. Jesus het in die boot geslaap terwyl Sy dissipels met die storm op die see gestoei het. Hulle moes Hom wakker maak om te kom help. Sy dissipels was verstom omdat Hy bloot die storm beveel het om stil te word. Die les is duidelik: As jy nie leer om in jou storm te rus nie, het jy nie gesag om met jou storm te praat nie. Laat ons Sy rus ingaan en saam met Hom rus.


Bron: JUIG! Tydskrif

Return to Home