God Se Rus

– Pastoor Gordon Claasen

“Maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken.” – Genesis 3:5 (OV)

Maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken.” – Genesis 3:5 (OV). Die versoeking in die tuin van Eden was om onafhanklik van God te wees: “Julle sal net soos God wees.” Eva se vleeslike, natuurlike oë het eerste oopgegaan: “Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet” (v.6). Die oog van die siel het tweede geopen: “Toe gaan altwee se oë oop en hulle gewaar dat hulle naak is” (v.7). Die oog van die siel was bedoel om toe te bly sodat hulle die Gees kon volg. Dit is ons gees wat ’n volhoubare kontak met Sy Maker behou. Met die val het die siel die leierskap by die gees oorgeneem. 

Die siel dikteer nou wat die mens moet eet, drink en aantrek, onafhanklik van God. In so ’n toestand, ontwikkel die siel die ingesteldheid van ’n weeskind wat na homself moet omsien. Maslow se teorie word nou die hoeksteen van menslike bestaan (voedsel, be-skerming, klere, selfaktualisering, skuiling, water, ens.) Die gejaag om ons hande te kry op die dinge soos genoem in Maslow se teorie, lei tot uitputting, vrees, depressie en daaglikse bekommernis en ontneem ons van die rus wat die siel in God moet geniet. Adam het voor die sondeval geen konsep van vrees, behoefte en bekommernis gehad nie. Waarom nie? In sy bestaan was God die Vader. Adam se grootste behoefte was om verenig met Sy Maker te lewe. Vrees is ’n heidense gesindheid en hoort nie by die kind van God nie. “Julle moet julle dus nie bekommer en vra: ‘Wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek?’ nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het.” – Matteus 6: 31,32. Laat ons strewe om in sy Sabbatsrus in te gaan. Nie ’n spesifieke dag nie, maar ’n daaglikse rus in Hom.

PASTOOR GORDON CLAASEN is senior pastoor en stigter van Kingdom Reign Ministries. Hy bied byeenkomste aan om leiers met die Woord toe te rus. Kontak hom by info@kingdomreign.co.za of besoek kingdomreignministries.co.za


Bron: JUIG! Tydskrif

Return to Home