Gee Die Pyn Vir Jesus

– deur Jack Martin

Gee jou wonde en pyn vir Jesus sodat dit kan genees. Dit sal nooit volkome genees solank dit in die duister bly nie. Net soos ’n fisieke wond met ontsteking nie sal genees as daar net ’n pleister opgeplak word nie, moet jy jou masker afhaal en die wond blootstel aan die genesende lig van Christus. God se Woord moedig ons aan om ons laste vir Hom te gee: “Werp [gooi met mening] al julle bekommernisse op Hom, want Hy sorg vir julle.”
– 1 Petrus 5:7 (NAV). 

Alle skuldgevoelens, veral gevoelens dat jy God teleurgestel het of dat Hy kwaad is vir jou, moet reggestel word. Wanneer ’n mens aan jou geestelike of emosionele wonde werk, kan skuldgevoelens, vrees, ens. die genesingsproses stuit. Een van die grondliggende beginsels vir innerlike genesing is om te besef dat God jou liefhet, vergewe en aanvaar soos jy is. Die wete dat ons Vader nie kwaad of teleurgesteld is nie, skep ’n atmosfeer waarin jy jou laste heelhartig aan Jesus kan oorgee en Hom vir genesing kan vertrou.
Christus het reeds ons pyn aan die Kruis gedra. Hy is gereed om ons wonde te genees. “Tog het hy óns lyding op hom geneem, óns siektes [leed, pyn en beproewing] het hy gedra. Maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor óns oortredings is hy deurboor, oor óns sondes is hy verbrysel; die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom, deur sý wonde het daar vir ons genesing gekom.” – Jesaja 53:4-5 (NAV). Die woord “siektes” is ons pyn en beproewing. Jesus het ons innerlike pyn en wonde gedra. Gee jou pyn aan Hom!


JUIG! Tydskrif (Desember 2017)

Return to Home