Dissipelskap: ’N Persoonlike Verantwoordelikheid

Deur: Pastoor Gordon Claasen
Bron: JUIG! Tydskrif

Ons is nie Christene wat net op Sondag kerk toe gaan nie, maar ons sien onsself as dissipels van Christus; as mense wat volgens ’n sekere Christelike standaard lewe. In Matteus 16:24 gee Christus ons vier beginsels vir dissipelskap: “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en My volg.” Ons hanteer die eerste beginsel in hierdie uitgawe: “As iemand agter my wil kom” – die begeerte om te wil volg. Niemand kan ’n dissipels wees sonder die begeerte om Hom te volg nie. Dit is nie ’n wens nie, maar ’n keuse, ’n wilsbesluit. Dit is nadat jy met jouself geredeneer het, goed nagedink het en tot ’n slotsom gekom het. 

Die Christus-ondervinding moet die element van vreugde om Hom te volg, meebring. Dit verg persoonlike interaksie met die Here. Jesus was gekant teen ’n ritualistiese ondervinding van die geloof. Om Hom te volg, behels dat innerlike veranderings moet plaasvind. Ons deelname aan die heilige sakramente op ’n Sondag kan ’n ritualistiese ondervinding wees sonder enige ware begeerte om Sy dissipel te wees. Dít maak ons dissipelskap vals en afgewater. Dissipelskap moet verby ons persoonlike kwessies en vriendskapsprobleme strek. Binne ons moet ’n onwrikbare wilsbesluit sowel as vreugde wees. Totdat dit nie gebeur nie, kan ’n mens nie werklik volg nie. Ons word elke dag gekonfronteer met besluite. Wanneer ons dissipelskap getoets word, sal dit ons besluite toets. Ware dissipelskap vernietig alle gronde vir swak besluite. Dissipelskap is ’n besluit om die beginsels van die Here te volg.


Pastoor Gordon Claasen is senior pastoor en stigter van Kingdom Reign Ministries. Hy bied byeenkomste aan om leiers met die Woord toe te rus. Kontak hom by info@kingdomreign.co.za of besoek kingdomreignministries.co.za

DISCLAIMER
JOY! Digital is a Christian portal that shares pre-published articles by writers around the world. Each article is sourced and linked to the origin, and each article is credited with the author’s name. Although we do publish many articles that have been written in-house by JOY! journalists, we do not exclusively create our own content. Any views or opinions presented on this website are solely those of theauthor  and do not necessarily represent those of the company.

Return to Home