Dissipelskap

Deur: Pastoor Gordon Claasen
Bron: JUIG! Tydskrif

”Toe sê Jesus vir Sy dissipels: ‘As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en My volg.’” – Matteus 16:24.

As jy ’n dissipel wil wees, moet jy sterk kan staan te midde van sienings wat strydig is met jou geloof. Jesus se dissipels moes vashou aan Sy leringe te midde van ander menings in hul samelewing. Die konsep van dissipelskap behels dat jy aan jou oortuigings vashou. Jy raak nie verward en twyfel omdat iemand sy mening, wat van joune verskil, lug nie.

Jy is opgelei om standpunt in te neem vir jou geloofsoortuigings. Die woord dissipel kom van die Griekse woord wat beteken “om te leer”. Dit behels ’n oortuiging wat met aksie gepaardgaan. Jy kan dus nie net met wonderlike oortuigings sit wat nie gekoppel word aan dade nie.

Dissipelskap beteken ook om ’n leerstelling te volg wat op informasie en beginsels geskoei s en nie emosie nie. Hoewel jy ’n emosionele wese is, is jou emosies nie die fondament van jou dissipelskap nie, maar die leerstelling en jou dade. Sonder die werke is jy nie meer ’n dissipel nie.

Dissipel-skap verloor sy krag en gesag wanneer daar nie dade is nie. As jy toegewyd aanhou om Bybelse beginsels te volg, sal dit jou dwing om anders te dink en op te tree. God het die Wet aan Israel gegee terwyl hulle nog in die wildernis was sodat hulle anders as die ander nasies kon dink. Jy moenie toelaat dat die wêreld vir jou besluit wat jy moet doen nie. “Toe sê Jesus vir die Jode wat in Hom glo: ‘As julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my dissipels.’” – Johannes 8:31.


DISCLAIMER
JOY! Digital is a Christian portal that shares pre-published articles by writers around the world. Each article is sourced and linked to the origin, and each article is credited with the author’s name. Although we do publish many articles that have been written in-house by JOY! journalists, we do not exclusively create our own content. Any views or opinions presented on this website are solely those of the author and do not necessarily represent those of the company.

Return to Home