Die Koste Van Dissipelskap

– by Andreas Kyriacou

“As iemand na My toe kom, kan hy nie my dissipel wees nie tensy hy afstand doen van sy eie vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs van sy eie lewe. Iemand wat nie sy eie kruis dra en agter My aan kom nie, kan nie my dissipel wees nie.” – Lukas 14: 26-27.

Baie mense neem Christus aan sonder om te bereken wat dit kos om Hom te volg; wanneer hulle teenkanting ervaar omdat hulle in Christus en Sy Woord glo, sak hulle ineen. Die skuld hiervoor kan vierkant voor die deur van die leraars geplaas word wat ’n humanistiese, selfgesentreerde Evangelie verkondig, eerder as die kompromislose Woord van God. Dit is beter om ’n handjievol dissipels te hê wat standvastig in hulle geloof is as om groot skares te trek wat bely dat hulle volgelinge van Christus is, maar wat in werklikheid hulleself dien en nie die Een wat hulle bely nie. 

Paulus het Timoteus gewaarsku dat ons in die laaste dae met sulke mense te doen sal kry en sy raad was: “… Bly weg van sulke mense af.” – 2 Timoteus 3:5. Hy het ook die Filippense gewaarsku: “Wees my navolgers, broers, en let op die mense wat lewe volgens die voorbeeld wat ons vir julle stel. Ek het dikwels vir julle gesê en tot my verdriet moet ek dit nou herhaal: Daar is baie wat as vyande van die kruis van Christus lewe.” – Filippense 3:17-18. Volgens Paulus is mense wat voorgee dat hulle dissipels is, vyande van die Kruis van Christus. Hulle het nie werklik die Kruis en alles wat dit verteenwoordig, aanvaar nie.
Jesus het gesê as ons enigiemand of enigiets bo Hom liefhet, insluitend ons eie drome en ambisies, is ons nie werd om aan Hom te behoort nie. Kom ons bou op ’n fondament wat nie onder druk sal meegee nie, maar op Sy Woord wat ewig is.


JOY! Magazine (November 2017)

Return to Home