Die Barmhartige Samaritaan

– deur Pastoor Ron Kinnear
Bron: JUIG! Tydskrif

Verbeel jou dat die gelykenis van die barmhartige Samaritaan iewers in die Karoo afgespeel het. Jesus kon byvoorbeeld saam met die dissipels en ’n jong wetsgeleerde om ’n kampvuur gesit het. Die jongman wou homself regverdig en daarom het Jesus Sy gelykenis vertel om Sy punt te maak en die jongman tot ander insigte te bring. Jesus vertel van ’n reisiger wat beroof is. Die man het beseer en “halfdood” langs die pad gelê. Die eerste karakter, die priester, het die man opgemerk en toe na die ander kant van die pad gestap asof hy niks gesien het nie. Waarom het hy nie sy hulp aangebied nie? Moontlik omdat dit nie deel van sy werkbeskrywing was nie. Moontlik was van sy verantwoordelikhede om toesig te hou oor die junior priesters. Moontlik het hy reeds op die ranglys begin klim en was sekere aktiwiteite nou benede hom. Dalk het dit iets te doen gehad met die status van die senior priesters. 

Hulle moes ’n sekere beeld uitdra en ’n gedragskode handhaaf. Hy het aan alles voldoen. Met ander woorde die man was nie sy verantwoordelikheid nie. Die Here vra egter: “Wie se verantwoordelikheid is dit dan?” Jesus het sekerlik verwag dat die priester iets moes doen om te help. In ons gemeenskappe is daar ook behoeftige mense om die kerkgeboue wat nie raakgesien word nie. Daar is die “Groot Opdrag” wat uitgevoer moet word om siele vir die Here te wen. Let wel dat dit nie die “Groot Voorstel” was nie. Baie mense sien nie die behoeftes om hulle raak op pad kerk toe nie, want hulle fokus net op die verpligtinge wat hulle daar het. Na my mening volg mense die leier se voorbeeld. John Maxwell sê juis ’n kerk “val” of “bly staan” volgens sy leierskap. ’n Gemeente is ’n weerspieëling van die herder.

In die volgende uitgawe gesels ons verder oor die onvoltooide opdrag van die kerk.


DISCLAIMER
JOY! Digital is a Christian portal that shares pre-published articles by writers around the world. Each article is sourced and linked to the origin, and each article is credited with the author’s name. Although we do publish many articles that have been written in-house by JOY! journalists, we do not exclusively create our own content. Any views or opinions presented on this website are solely those of the author and do not necessarily represent those of the company.

Return to Home