Wees Aan Die Beweeg Vir Jesus

– deur Ella Kritzinger

“Op dieselfde dag was twee van hulle op pad na ’n dorpie met die naam Emmaus … Jesus [het ] met hulle saamgeloop …” – Lukas 24:13-33

Liewe vriendin, dis Desember en ná ’n jaar se bedrywighede is baie van ons op pad iewers heen net soos Kleopas in die verhaal van die Emmausgangers in Lukas 24. Daar lê vele boodskappe in hierdie deel opgesluit, maar dis opvallend hoeveel aktiwiteite in hierdie kort gedeelte beskryf word. Beweging nie vir eie gewin nie, maar met ’n doel voor oë: om die storie van die lewende Jesus te vertel, te interpreteer en gemeenskap en samesyn met Hom en ander te hê. Dit is tog die betekenis van die Kerk. Soos die mense in dié verhaal is ons ook aan die beweeg; dalk op pad met vakansie, dalk besig met voorbereidings om gaste te ontvang. Ons kom bymekaar om stories en ervarings uit te ruil. 

Ons geniet feestelike maaltye waar ’n oupa wyshede vertel wat ons verryk op ons pad vorentoe, of iemand deel ’n lewensveranderende getuienis. Dis ’n voorreg om sulke geleenthede te ervaar, maar dit is ongelukkig nie almal beskore nie. In hierdie tyd dat ons Christus se geboorte vier, is daar ook baie eensaamheid en hartseer. As kinders van God is dit ons plig om uit te reik na ons medemens. Ek moedig jou aan om daar waar jy jou bevind, aan die beweeg te wees vir Christus. Leef Sy liefde uit, veral teenoor die hulpbehoewendes. Dít wat ons aan die geringste doen, doen ons ook aan Hom. Sy geboorte, dood en opstanding is vir ons die grootste geskenk wat daar is. Wees daardie geskenk, voed dié wat honger het, klee dié wat dit nodig het. Troos en versorg, want jy weet nie wanneer Jesus by jou aan huis kom nie. Beweeg met ’n doel!


Bron: JUIG! Tydskrif (Desember 2018)

Return to Home