Volg My

– deur Esté Geldenhuys

“Leer my, Here, u weg: ek sal in u waarheid wandel; verenig my hart tot die vrees van u Naam.” – Psalm 86:11

Hier staan ons weer op die drumpel van ’n nuwe jaar! Ons koppe is vol van heerlike nuwe moontlikhede … of dalk moet jy hierdie nuwe jaar sonder ’n geliefde instap? Elkeen se verhaal is anders. Tog het ons gemene faktore. Om vanjaar “in die weg van die Here” te wandel, moet ons eers op Hom wag om Sy aanbevelings en padaanwysings te kry. En dan moet ons oefen om in gehoorsaamheid en die vrees van die Here die pad te stap (Jesaja 11:2). Bid eers oor die ou jaar. Watter onafgehandelde dinge hang oor jou kop? Mense om te vergewe of vergifnis te vra. Dinge wat roep om afgesluit te word? Ons is so geneig om nog hooi op ons vurk te laai. 

Bid, hoor of daar dinge is wat jy dalk vir eers moet neerlê. Ons weet nie watter nuwe dinge ons Vader vir ons beplan nie. Die jaar het net soveel dae! Bid ook oor jou skeppingsdoel. Waarvoor het ons Vader jou spesifiek in die wieg gelê? Hierdie doel vir jou lewe het niks uit te waai met ’n beroep nie, ons praat nou van ’n geestelike doel. Weet jy dat jy betrokke is in die gemeenskap met dit waarvoor ons Vader jou bepaalde gawes gegee het? Vra die Vader of daar een oorkoepelende gedagte is wat Hy vir jou wil gee vir hierdie jaar. Wag op Hom. Wandel in gehoorsaamheid en Hy sal jou doen en late seën terwyl Hy jou bewaar. Mooi 2019 vir jou!


JUIG! Tydskrif (Januarie 2019)

Return to Home