Vertel jou storie

– deur Ella Kritzinger

“ . . . Dit sal julle geleentheid wees om voor hulle en voor die heidennasies van My te getuig.” – Matteus 10:18

Liewe vriendin, voel jy soms dat jou getuienis miskien ’n bietjie saai is en dalk nie so ’n indruk maak soos dié van iemand wat byvoorbeeld by die dood omgedraai het nie? Ek wil jou vandag bemoedig. In Matteus 10 lees ons dat Jesus Sy dissipels uitstuur om Sy opdragte te gaan uitvoer en ook spesifiek na die verlore skape van die volk te gaan – die siekes, besetenes, dié wat swaarkry, ens. Hy sê ook die Gees sal deur hulle praat – dit klink vir my soos Goddelike krag wat deur hulle sal vloei. Om die Evangelie te verkondig en van Sy liefde vir ons te getuig, is deel van Sy opdrag aan ons as Christene. Deur jou storie te vertel, klein of groot, kan jy ’n verskil aan iemand se lewe maak. Soms is dit die eenvoudige verloop van die lewe se stories wat mense moed en hoop gee omdat hulle juis daarmee kan identifiseer. 

God dra ons deur moeilike tye, Hy troos en beskerm ons en gee ons krag en hoop om op te staan en aan te gaan. Wanneer ons op Hom vertrou, vashou aan Sy beloftes en volhard, word ons getuienis gevorm. Dis juis daardie oomblik van Sy ingryping en Goddelike krag in jou storie wat die Heilige Gees gebruik om ’n ander aan te raak, wonderwerke te verrig, genesing te bring en ’n lewe te verander. Elke keer dat jy getuig, gee jy eer aan God en kan Sy Goddelike krag werk. Inspireer mense deur jou getuienis sodat hulle besef dat God hulle ook deur pyn, hartseer en swaarkry sal dra. Om mense met liefde te hanteer, is om respek te hê vir hulle menings. Ons hoef nie ander mense te dwing of te oortuig om ’n pad met God te stap nie, maar jou verhaal kan die saad plant wat die Heilige Gees sal laat groei. Hý is immers die een wat mense oortuig, getuig jy net.


JUIG! Tydskrif (Mei 2018)

Return to Home