Verstaan Ten Dele, Maar Leef Ten Volle

– deur Charmaine Boshoff

“Nou kyk ons nog in ’n dowwe spieël en sien ’n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken soos God my ten volle ken.” – 1 Korintiërs 13:12

Vandat ek my lewe aan die Here toegewy het, is dit deurmekaarder as ooit!” Toe ek onlangs dié woorde hoor, was my eerste reaksie om van die man te verskil, maar die bewyse was lewensgroot – sy lewe was opmerklik meer deurmekaar as voorheen. Ek het besef dat hy in sy hart heel moontlik nie kon verstaan wat aan die gebeur was nie. Daar is uiteraard baie redes waarom kinders van die Here soms werklik swaarkry, maar ek weet verseker van die volgende twee redes: 
• Die vyand is ongelukkig: Volgens 1 Petrus 5:8 loop die vyand rond soos ’n brullende leeu, op soek na wie hy kan verslind. Verwag dus dat jou lewe nie noodwendig seepglad sal verloop nie; die vyand se doel is verseker nie om jou besluit na die regte een te laat
lyk nie.
• ’n Baba moet groei om te oorleef: In 1 Korintiërs 3:1-9 verduidelik Paulus aan die Korintiërs dat hulle babas in die geloof is. Babas val gereeld terwyl hulle leer loop. Hulle raak ongelukkig en kan hulleself nie behoorlik uitdruk nie. Hulle word honger, maar moet nog gevoer word. Groei is soms seer, maar uiters noodsaaklik
vir oorlewing.

Deur jouself hart en siel toe te wy aan die groeiproses as nuweling in die Koninkryk van God, sal jy meer volwasse en bevoeg wees om die aanslae van die vyand teen te staan. Volgens 1 Korintiërs 13:12 sal ons nooit ten volle verstaan nie, maar ons moet wel voluit lewe in die geloof dat ons eendag in die ewige lewe die volle prentjie sal sien.


JUIG! Tydskrif (Mei 2018)

Return to Home