Saam Met Christus Gekruisig

– deur Erdine du Toit

“Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my.” – Galasiërs 2:20.

Kom ons staan in hierdie Paastyd weer ’n oomblik stil by hierdie bekende woorde van Paulus. Iemand het lank gelede vir my gevra: “Wat beteken die kruisie om jou nek?” Ek het geantwoord dat ek glo Jesus Christus het vir my gesterf.
“Dis die waarheid, maar kan jy sê dat jy ook saam met Jesus gesterf het?” was haar volgende vraag. Dit was vir my ’n openbaring om te besef dat daar twee kante aan die kruis is. Die kruis van Jesus is vir ons die veiligste plek op aarde. Dit is die plek van die hoogste vryheid, maar ook van die diepste pyn. Ons moet gedurig terugkeer na die kruis, want ons vlees probeer keer op keer om weer in beheer te wees. 

In 1 Korintiërs 15:31 (1933) sê Paulus: “Ek sterf dag vir dag , broeders, so waar as ek op julle roem in Christus Jesus, onse Here.” Vader, nie mý
wil nie, maar U wil.
Die  kruis is ook die plek van die suiwerste vorm van liefde. Dit is waar God sê: “Dít is hoe lief Ek jou het.” En my kruis is die plek waar ek Hom antwoord: “Here, dít is hoe lief ek U het.”
Wanneer Jesus ons vra om saam met Hom te sterf, is dit ook ’n uitnodiging tot diep intimiteit met Hom. Daar is geen beter plek op aarde nie! Deur Sy krag kies ons om ons beker te drink soos wat Hy Sy beker gedrink het en beleef ons oorvloedige vrede, vreugde en oorwinning. Dankie, Jesus, vir die kruis!


JUIG! Tydskrif (April 2018)

Return to Home