Ons “Oogappeltjies” Val Nie Ver Nie

– deur Rina Kinnear

Die spreekwoord lui: “Aardjie na sy vaartjie.” Mamma, jou dogter aap jou na. Ons liewe “oogappeltjies” val nie ver van die boom nie. Ons dogters skoei hulle op ons lees, hoe hard ons ook al probeer om dit te vermy. Sy is jou spieëlbeeld, goed of sleg. Dink gerus daaraan elke keer wanneer jy die handspieëltjie uit die handsak haal of bêre. Nog ’n spreekwoord lui: “Woorde wek, maar voorbeelde trek.” As moeders word ons fyn dopgehou deur ons kinders en selfs kleinkinders. My kleindogter van vyf het onlangs vir haar mamma gesê sy wil ’n mooi rokkie met ’n blommetjie aantrek om soos Ouma Rina te lyk. 

Dink net op watter vroeë ouderdom ons reeds al ’n indruk op die kleingoed maak! Ek het nie dogters nie, hoewel ek vyf pragtige meisies by die AGS se Villa Lubet-kinderhuis help grootmaak het. Die huismoeders het gereeld opgemerk dat die dogters ons haarfyn dophou en ons gedrag, gesindheid en houding probeer naboots. Ek was só trots op hulle, want hulle wou altyd net op hul beste lyk, veral as ons kerk toe gaan. As moeders is ons inderdaad rolmodelle vir dogters. Ons moet egter ook die boompie buig wanneer dit jonk is. Die beste riglyn om dogters volgens God se weë groot te maak, kom egter uit Sy Woord: “Train up a child in the way he should go (teaching him to seek God’s wisdom and will for his abilities and talents) and even when he is old he will not depart from it.” – Spreuke 22:6 (Amplified Bible).


JUIG! Tydskrif (Februarie 2018)

Return to Home