Ons Messias Het Gekom Om Te Dien

– deur Esté Geldenhuys

“Hy, wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie … Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis.” – Filippense 2:6-8

’N Kind is vir ons gebore, ’n Seun is aan ons gegee  … Hy is die Woord deur Wie alles ontstaan het wat ooit geskep is. Hy heers oor alle magte en kragte. Hy was die hemelse glorie deelagtig. Dit alles het ons Messias prysgegee om te kom dien! En nie soos ons tee bedien nie, nee. Hy het armoede en vaderloosheid geken. Hy het tot op 30 jaar besonder hard in sy beroep gewerk. Hy is verkeerd verstaan, voortdurend deur geleerdes uitgelok, deur een van Sy eie verraai en deur die res verlaat … Ons Messias het mens geword sodat Hy kon sterf. Onthou, 

God Almagtig is Léwe. Hy kan nie sterf nie. Daarom moes Jesus ’n mens word sodat Hy as mens kon sterf. Deur Sy Bloed en oorwinning oor die dood kan ons ook lewe. Dit is goed om in dié dae te onthou dat ’n kind vir ons gebore is, maar oorweeg asseblief wat Hy alles moes opoffer ter wille van ons. En neem jou lewe dan in oënskou – laat ek Hom steeds toe om my voortdurend af te was? Het ek waarlik deel aan Hom deur Sy afwassing? “Maar Petrus sê vir Hom: ‘U sal in alle ewigheid nooit my voete was nie!’ Daarop sê Jesus vir hom: ‘As Ek jou nie was nie, het jy nie deel aan My nie.’ ” – Johannes 13:8


Bron: JUIG! Tydskrif (Desember 2018)

Return to Home