Nuwejaarsvoornemens

– by Ella Kritzinger

“Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.” – Romeine 12:2

Liewe vriendin en leser, ’n splinternuwe jaar het aangebreek! Gewoonlik is dit ’n tyd wanneer almal met ’n klomp Nuwejaarsvoornemens wegspring. Party wil gewig verloor, ander wil leer om “nee” te sê of om meer geduld aan die dag te lê; die lysie is lank. Teen einde Januarie is al hierdie voornemens vergete en voel ons skuldig as ons misluk het. Ek het al talle male hiermee misluk. Op ’n dag het die Heilige Gees ’n ander gedagte by my laat posvat: “Ver-ander eerder jou gesindheid en die res sal volg”.

Volgens my was daar niks fout met my gesindheid nie, maar ek het gou tot ander insigte gekom. Gesindheid is hoe ons dink – positief of negatief. ’n Goeie gesindheid is ’n keuse. Dit maak nie noodwendig alles reg nie, maar dit help, en dit maak verseker ’n groot verskil in jou eie lewe en in dié van ander. ’n Goeie gesindheid fokus op die toekoms en lei jou aandag weg van die onbenullige klein jakkalsies wat veral verhoudings kan verwoes.

Dalk besef jy dat jy ’n gesindheidsprobleem het teenoor God, jou man / vrou, kinders, familie, vriende, kollegas, vyande, jou omstandighede, dinge wat met jou gebeur het, ons land, ens. In my geval het ek onmiddellik God se hulp gevra. Ek het besluit om elke dag te bid: “Vader, kom vang my gedagtes vas tot gehoorsaamheid aan U. Verander en vernuwe my denke tot U eer”. Ek moedig jou aan om vanjaar dié gebed deel van jou gebedslewe te maak en met verwagting uit te sien na wat God in jou lewe gaan doen. Dink, word en wees positief!


JUIG! Tydskrif (Januarie 2017)

Return to Home