’N Moeder Se Voorbidding

– deur Rina Kinnear

Ek het wagte op jou mure uitgesit, Jerusalem, hulle sal dag en nag roep. Julle wat die Here aan sy beloftes moet herinner, julle moenie stilbly nie.”  – Jesaja 62:6

Hierdie artikel is geskryf ter ere van my kosbare moeder, Nella Gertie Eckhout, wat 13 Oktober 2018 op die hoë ouderdom van 94 na haar hemelse tuiste verhuis het. Abraham Lincoln se woorde is so gepas: “I remember my mother’s prayers and they have always followed me. They have clung to me all of my life.” Wat ’n seën was dit vir my om ’n Godvresende moeder te hê wat baie na aan haar Hemelse Vader gewandel het. 

Sy was baie lief daarvoor om haar Bybel te lees en gebed was uiters belangrik in haar daaglikse lewe. Moeder was soos ’n wag op die muur wat dag en nag haar God aangeroep (Jesaja 62:6) en Hom herinner het aan Sy beloftes vir haar kinders, kleinkinders, agterkleinkinders, haar medemens en haar land. ’n Maand voor haar afsterwe, het ons foto’s ontvang waar my moeder op haar verjaarsdag vir al die oumense by die VEK Lofdal Huis vir Bejaardes (waar sy 12 jaar lank ’n inwoner was) hande opgelê en gebid het. Wat my die diepste getref het met haar dood, is dat haar stem nou stil is en die mantel aan my oorgedra is; ek is nou die wag op die muur vir my familie. Ek het dit met trane en op my knieë van die Here ontvang omdat gebed in my eie lewe baie belangrik is en die Here my op ’n jong ouderdom geroep het as voorbidder. Ek volg nou my moeder se wonderlike voorbeeld.


JUIG! Tydskrif (Januarie 2019)

Return to Home