’N Eensgesinde Geestelike Leërmag

– deur Rina Kinnear

“Hoe goed, hoe mooi is dit as broers eensgesind saam woon!” – Psalm 133:1

Dr. Bill Hamon, ’n bekende profeet en die stigter van Christian International Ministries, ’n bekende profetiese bediening van 45 jaar, was verlede jaar in Suid-Afrika en het in ’n onderhoud op nasionale Christen-televisie ’n ernstige woord vir elke Christen in ons land gehad. Hy het gesê ons land is in ’n ‘geestelike oorlog’ gewikkel wat ons nie met “vleeslike” wapens sal kan wen nie, want ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte / geeste en bose owerhede wat heers oor ons land (Efesiërs 6:12-18). As Christene moet ons hoor wat die Gees van God vir Sy volk en Kerk in Suid-Afrika sê. 

Die Here het ’n man soos Angus Buchan gevind wat Hom gehoorsaam het om “It’s Time” oor ons land uit te basuin. Op 22 April 2017, en 27 Oktober 2018 het miljoen Christene oor ras- en kleurgrense heen in Bloemfontein en Pretoria byeengekom om voor die Here te buig en vir ons land te bid. Die Here het ook in Indonesië met dr. Suzette Hattingh (voorbidder) gepraat om na Suid-Afrika terug te keer en hande te vat met ander kerkleiers en voorbidders om gesalfde lering te gee oor geestelike oorlogvoering en gebed. Ons bevind ons in ’n ernstige tyd in ons land se geskiedenis. Ek moedig elke leser aan om te luister na die Gees van die Here en te bid vir ons land, Suid-Afrika. Kom ons vat hande in eenheid (Psalm 133) soos een leërmag en bid vir herlewing en transformasie in 2019.


JUIG! Tydskrif (Februarie / Maart 2019)

Return to Home