Moederskap – Laat Jou Kinders Jou Geloof Erf

– deur Rina Kinnear

“Ek dank God . . . as ek my herinner die ongeveinsde geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder Loïs en in jou moeder Eunice, en wat – daarvan is ek oortuig – ook in jou is.” – 2 Tim 1:5

Die meeste van ons kom waarskynlik uit Christen-huise met ma’s en oumas wat gelowig is of was. Ek wil graag twee vroue in die Bybel uitlig: Loïs en Eunice. Hulle was Timoteus se moeder en sy ouma. In 2 Timoteus 1:5 skryf Paulus oor Timoteus en sê hy dink aan Timoteus se opregte geloof, dieselfde geloof as wat in sy Ouma Loïs en sy ma Eunice was. As Christen-leier het Paulus seker dikwels hierdie gesin besoek, want hy was bewus van die invloed wat Loïs en Eunice op Timoteus se geloofsvorming uitgeoefen het. Hierdie ma en dogter uit die Bybel het ’n waarlik opregte geloof gehad wat ons as moeders en oumas behoort na te streef. 

Hul geloof was nie ’n leë ritueel of oppervlakkige emosie nie, maar deel van hulle lewe. Ek glo dat die Here deur Sy Woord met ons as moeders wil praat. In 1 Timoteus 4:12 noem Paulus aan Timoteus dat ons mense moet leer deur ons voorbeeld van woord, gedrag, liefde en reinheid; dat almal ons geestelike vordering moet kan sien terwyl ons groei na die beeld van Christus. Paulus noem ook dat as ons volhard deur die Woord in ons lewens toe te pas, ons en ander mense gered sal word (Romeine 10:9). Ek wil elke moeder en ouma aanmoedig om ’n ryk Christelike erfenis aan jou kinders en kleinkinders na te laat. Ek wens julle almal ’n geseënde Moedersdag toe.


JUIG! Tydskrif (Mei 2018)

Return to Home