Kla Ons Oor Goddeloosheid In Ons Land – Of Groei Ons In Geloof?

– deur Esté Geldenhuys

“Daar kom ’n dag wanneer hierdie lied in Juda gesing sal word: Ons het ’n sterk stad, God beskerm ons met mure, met ’n vesting.” – Jesaja 26:1

As daar ooit ’n tyd in die geskiedenis van ons mooi land was dat daar daagliks iets nuuts is om oor te kla, is dit sekerlik nou, maar help dit om te kla? Het ons gekla tot dusver enigiets verander? Terwyl ek oor die situasie wonder, lees ek iets waarin ene rabbi Abraham Kook ’n verduideliking gee oor die betekenis van Jesaja 26:1 en 2. Lees hoe die teksverse vertaal is in The Israel Bible: “In that day, this song shall be sung in the land of Yehuda: Ours is a mighty city; He makes victory our inner and outer wall. Open the gates, and let a righteous nation enter, a nation that keeps faith.” 

Kyk net! Oorwinning sal ons binne- en buitemure van beskerming wees … as ons wat? As ons in geregtigheid die geloof behou. En hier is nou die verduideliking van rabbi Kook. “Dié wat suiwer geregtigheid nastreef, kla nie oor boosheid nie, maar groei liewer self in geregtigheid. Hulle kla nie oor godloosheid nie, maar groei in hul eie geloof in die ware lewende God. Hulle kla nie oor onkunde nie, maar begeer om self groter wysheid te ontvang.”

Ook ons Suid-Afrikaners het ’n keuse – ons kan toelaat dat die negatiewe ons binnekant vol maak, of ons kan in ons intimiteit met ons Vader daarna streef om te groei in geregtigheid, geloof en Goddelike wysheid. As dít dan ons binne- en buitemure van beskerming word, dink aan die oorwinning wat ons ook in gebed en algemene gesprek in ons land gaan ontketen! Hoe lyk dit? Is jy in?


JUIG! Tydskrif (Augustus 2018)

Return to Home