Jesus Se Lewe As Mens Was Sonder Enige Beperkinge

– deur Esté Geldenhuys

“Toe staan Hy op, bestraf die wind en sê vir die see: ‘Hou op! Bedaar!’ Die wind het gaan lê en daar het ’n groot stilte gekom.” – Markus 4:39

Dit was onlangs my voorreg om weer by my vriend, pastoor Phale Sepeng, te kuier. Phale is al 13 jaar blind en 7 jaar in sy onderlyf verlam, maar as hy sy mond oopmaak, getuig my vriend van die liefde, goedheid en almag van ons Vader. Toe ek vra na sy gemoed – so verlam en blind – kom sy verstommende antwoord: “Besef jy dat Jesus se lewe as mens op aarde totaal sonder enige beperkinge was? Natuurkragte kon Hom nie beperk nie, Hy het gespreek en die storm het Hom gehoorsaam. Hy het op water geloop en Hy het water in wyn verander. 

Die fyn samestelling van die menslike liggaam het Hom nie beperk nie, melaatsheid het voor Jesus se Woord verdwyn, lammes het geloop, blindes het gesien en selfs dooies het uit die dood opgestaan! Die owerhede, magte en die bose geeste in die lug kon voor Hom nie stand hou nie. Hoeveel mense is deur Sy gesag met enkele woorde bevry. Uiteindelik kon selfs die dood Hom nie vashou nie. Al het Hy gesterf as mens, het hierdie aardse dood Hom nie beperk nie – Jesus het ná drie dae as oorwinnaar vir ewig uit die dood opgestaan.” Toe Phale die begeerte teenoor ons Vader uitgespreek het om hierdie lewe sonder beperkinge te verstaan en selfs te ervaar, het hy sy sig en die gebruik van sy bene verloor – want lewe sonder beperkinge kom teen ’n prys. Vandag bring Phale 90 persent van sy tyd in gebed deur. Hoe ernstig is ek en jy om werklik Jesus se lewe op aarde na te volg – al kom dit teen ’n prys?


JUIG! Tydskrif (September 2018)

Return to Home