Jesus Se Geboorte Bring Lig Na Ons Donker Wêreld

– deur Rina Kinnear

“Die Here het my voor my geboorte al geroep; toe ek nog in my moeder se liggaam was, het Hy my op my naam genoem.” – Jesaja 49:1

In die begin van die skepping het Adam en Eva in die Tuin van Eden hulle geboortereg aan die duiwel verkoop. God het egter ’n plan gehad: dat Hy deur Sy saad iemand in die vrou sal verwek wat die kop van die slang (satan) sal verbrysel (Genesis 3:15). Ons lees in Lukas 1:31 dat God se plan ’n werklikheid geword het. Hy het ’n engel na Maria gestuur met die boodskap dat sy swanger sal word en ’n seun in die wêreld sal bring, Jesus Christus, ons Verlosser, en dat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die Ewige Lewe sal erf. 

Jesus het gekom om ons geboortereg en ons verhouding met God ons Vader te herstel. God ook ’n plan met ons. Hy sê in Sy Woord oor ons in Jesaja:  “Ek het vir jou gevorm in jou moeder se liggaam.” Nog voor jy gebore is, het Hy jou geroep om Sy lig uit te dra na die nasies (Jesaja 49:1, 6). Die Here het ons geroep om in verbond met Sy volk te staan om Sy land te herstel en Sy verlate eiendom weer in besit te neem; om dié wat vasgeketting is, vry te maak en dié wat in die duisternis is, terug te bring na die lig (Jesaja 49:9). Ek bid julle almal ’n geseënde Christusfees toe.


Bron: JUIG! Tydskrif (Desember 2018)

Return to Home