Honger Na God

– deur Rina Kinnear

“Al wat ek wens, is om Christus te ken …” – Filippense 3:10

Dít was die roepstem van Paulus na God, sy hartklop. Ek wil jou aanmoedig om soos Paulus vir Christus te leer ken. My begeerte vir jou is dat Christus Homself aan jou openbaar as ’n werklikheid. Jou kennis en liefde vir God se Woord bring jou in kontak met God. Ek lees ’n boek van die Britse evangelis Smith Wigglesworth wat my baie geraak het: “Read the Bible through, write it down, pray it in, work it out, and then pass it on. Truly the Word of God changes a man until he becomes an ‘epistle of God’. 

It transforms his mind, changes his character, moves him from grace to grace, and makes him an inheritor of the very nature of God. God comes in, dwells in, walks in, talks through, and sups with him who opens his being to the Word of God.” Nou vra jy dalk: “Hoe sal ek Sy stem hoor om Hom te ken?” Deur tyd vir Hom in te ruim en tyd aan Sy Woord te bestee. Jesus het nie verniet in Lukas 4:4 gesê ’n mens lewe nie net van brood nie. Ons moet ’n groter honger kry na God se Woord as na kos. My gebed is dat God ’n geslag sal oprig wat meer tyd saam met Hom sal bestee in gebed en liefde vir Sy Woord; om draers van die krag van Sy Heilige Gees te wees.


JUIG! Tydskrif (Junie 2018)

Return to Home