Goeie Mentors

– deur Rina Kinnear

“… want waar u gaan, sal ek gaan; en waar u vertoef, sal ek vertoef; u volk is my volk, en u God is my God …”      – Rut 1:16,17

Goeie mentors help ons om suksesvol te leef en ’n erfenis na te laat. Ons lees in Rut 1:1-5 hoe Naomi haar man en twee seuns aan die dood afstaan. Sy het haar skoondogters die keuse gegee om terug te keer na hul eie families. Orpa het besluit om terug te keer na haar volk en afgode, maar Rut het met trane vir Naomi gesmeek om haar nie te dwing om haar te verlaat nie. Haar woorde aan Naomi was: “Moenie by my aandring dat ek u moet verlaat om agter u om te draai nie; want waar u gaan, sal ek gaan, waar u vertoef, sal ek vertoef; u volk is my volk, en u God is my God. Waar u sterwe, sal ek sterwe en daar begrawe word.” Ons sien in hierdie verhaal hoe Rut ’n belangrike besluit neem wat goeie gevolge het. 

Hierdie teks word dikwels by troues aangehaal, dog nie altyd ten volle uitgeleef nie. Baie huwelike eindig op die rotse nieteenstaande die beloftes wat gedoen is. Die verskil hier is moontlik dat Rut ’n mentor in Naomi gehad het. Gevolglik het Rut haar Boas gevind en ’n gelukkige huwelik geniet. Haar lewe was nie net swaarkry en lyding nie. Sy was ook deel van die stamboom van koning Dawid en koning Jesus. Dit is baie belangrik om die regte keuses in ons lewe te doen wat tot ons voordeel sal strek. Ons moet mentors in ons lewens hê, ervare, ewewigtige en geestelike persone wat jonger vroue kan beïnvloed deur hulle lewenservaring. Goeie mentors help ons om suksesvol te leef en ’n erfenis na te laat.


JUIG! Tydskrif (Julie 2018)

Return to Home