God Se Oogappel

– deur Ella Kritzinger

“Want so sê die HERE van die leërskare: Hy het my gestuur agter heerlikheid aan na die nasies wat julle uitgebuit het; want wie julle aanraak, raak sý oogappel aan.” – Sagaria 2:8

Liewe vriendin, het iemand al ooit vir jou gesê: “Jy is die appel van my oog”? Is jy bewus daarvan dat God dit van jou sê? Hierdie uitdrukking het diep wortels in ons taal, want dit het sy oorsprong in die Bybel. Ons gebruik dit vir iemand wat ons liefhet of wat ons gunstelingpersoon is. Hierdie uitdrukking van God se tere sorg, omgee en beskerming verwys juis na die oog, want daar is geen liggaamsdeel wat ons so outomaties beskerm as ons oë nie. 

Kyk maar hoe jy reageer as ’n vreemde voorwerp skielik naby jou oë kom. Jy sal jou kop wegruk, jou oë toeknyp, jou hande gebruik om jou oë te beskerm, wegskram, ens. Wat is kosbaarder vir ons as ons sig? As God sê Sy volk is die appel van Sy oog, sê Hy daar is niks kosbaarder vir Hom nie. Ons is dus die fokuspunt van Sy visie, Sy gunstelingpersoon. Hy beskerm ons ten koste van alles, Hy red ons ten koste van Sy eie Seun wat Hy vir ons aan die Kruis geoffer het. In Deuteronomium 32 sien ons dat God Sy volk omhels, vertroetel en versorg, Hy beskut hulle soos die appel van Sy oog. Hy gee ondeurgrondelik vir ons om. Daar is dae wat ’n mens moedeloos raak en neerslagtig voel. As vrou voel jy dalk soms ’n bietjie afgeskeep, alleen, onbemind, nutteloos of oorwerk. Ek wil jou graag herinner aan hoe spesiaal jy vir God is. Wanneer jy in die oggend vir jouself in die spieël kyk, kyk goed na die pupil van jou oog met die wete dat jy God se oogappel is.


JUIG! Tydskrif (Augustus 2018)

Return to Home