God-Idees Of Goeie Idees?

– deur Ella Kritzinger

“Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here as beloning sal kry wat Hy belowe het. Christus is die Here in wie se diens julle staan.” – Kolossense 3:23-24

Liewe vriendin, soms dink ons ons het goeie idees en neem ons besluite wat nie noodwendig God-idees is nie. Ek deel graag met jou wat ek hieroor geleer het. God-idees begin altyd met oorgawe aan Hom deur gebed, geduld en afwagting. Die toets is wat dit aan jou en Sy verhouding doen. Dit gaan dalk eerder oor die reis en die werk wat Hy in jou wil doen om jou geestelik en emosioneel volwasse te maak en nie soseer oor die uitkoms nie. Die fokus is nie op jou sukses nie, maar eerder op Sy definisie daarvan. God-idees is nie altyd maklik nie, dit sluit gewoonlik ander mense in, bou verhoudings, bring goeie vrugte voort en laat jou met ’n kragtige getuienis. Dit vind veral tydens moeilike tye plaas. Hy neem die leiding en gee die pas aan en só kom geloof en werke bymekaar. 

Sy doel en plan word bereik en Hy word vereer. Die gerusstellendste aspek van ’n God-idee is dat Sy krag, beskerming en seën heeltyd met jou is. In teenstelling hiermee bring ons eie goeie idees soms slegte vrugte voort. Die hoofmotivering vir talle goeie idees is selfverryking en eie eer; jóú sukses, jóú geleenthede, jóú roem. ’n Goeie idee kan jou in ’n situasie laat beland wat indruis teen jou oortuigings, jou waardes en God se Woord. Dit veroorsaak dikwels ’n dringendheid en druk wat jou op die ou end leeg, uitgebrand en teleurgesteld laat. Voor jy weer iets aanpak of ’n groot besluit neem, onderskei wat die beste en eerbaarste manier is om jou gawes en talente te gebruik om ’n goeie rentmeester vir God te wees. Onthou ook, ’n God-idee maak jou nie die god van die idee nie.


Bron: JUIG! Tydskrif (November 2018)

Return to Home