Gasvryheid

– by Ilse Kleyn

“Uit Sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang.” Johannes 1:16

Ek sit vanoggend en dink terug aan die afgelope vier weke wat ek in Amerika deurgebring het. My hart wil bars van dankbaarheid vir die absolute oorvloed van seëninge waarin ek gebaai is. Ek sien nog elke gesig wat Abba gebruik het as Sy hande om my mee te seën. Huise is vir my oopgegooi, beursies is vir my leeggemaak, feestafels is vir my voorberei. Soms wou ek net wegdraai en sê: “Abba, dit is te veel – ek verdien niks hiervan nie.” 

‘Toevallig’ maak ek my dagboek oop en die Skrifaanhaling onder aan die bladsy is Johannes 1:16 wat lui dat ons uit die volheid van Sy genade seëning op seëning ontvang.Dit is omdat Hy góéd is en genade nie verdien kan word nie, alhoewel daardie genade baie duur deur die werk van Christus aan die Kruis gekoop is. Dankie, Abba, ek het waarlik ervaar wat 1 Petrus 4:9-11 ons leer: “Wees gasvry jeens mekaar sonder om te murmureer. Namate elkeen ʼn genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedie-naars van die veelvuldige genade van God. As iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God; as iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en krag toekom tot in alle ewigheid. Amen.”
My gebed, Vader, is dat U my ook so sal gebruik om dít wat U in my kruik geplaas het, op die altaar van ware Aanbidding vir U Bruid uit te giet.


JUIG! Tydskrif (September 2017)

Return to Home