Draers van God se Heerlikheid

– deur Rina Kinnear

“Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is.”  – 2 Korintiërs 3:18 (NAV)

Graag wil ek veral vroue aanmoedig om in die komende jaar ’n dieper verhouding met die Here aan te knoop. Volgens 2 Korintiërs 3:18 verander ons toenemend om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat ons uitstraal, moet dus ook toeneem in ons lewens.  Die Amplified Bible sit die teks pragtig uiteen: “We are progressively being transformed into His image from one degree of glory to even more glory which comes from the Lord.” Ons lees deurgaans in die Woord dat ons geestelik moet groei; as Christen-vroue moet ons dus vorentoe beweeg en nie terugval of omdraai nie. Ons moet voortdurend na Sy beeld herskep word. Al hoe ons daarin kan slaag, is deur ons oë voortdurend op Jesus te hou. 

Ons leer uit die Woord dat mense en omstandighede ons kan teleurstel, maar Hy sal nooit! Volgens Hebreërs 11:6 is dit nie moontlik om God se Wil vir ons lewens uit te voer as ons nie glo nie. “Wie tot God nader moet glo dat Hy bestaan en dat Hy die wat Hom soek sal beloon.” Hier is ’n uitdaging vir elke vrou vir die komende jaar: Kom ons wees draers van God se heerlikheid en Sy skoonheid sodat ons die lewens van ons mans, kinders, vriende en elke behoeftige persoon sal aanraak en ’n verskil maak tot eer van Sy Naam. Graag wil ek elkeen ’n Godvrugtige en voorspoedige nuwe jaar toewens as draers van Sy Lig. Laat ons Jesus weerspieël in die tye wat voorlê.


JUIG! Tydskrif (Januarie 2018)

Return to Home