Die Uitnodiging

– by Ilse Kleyn

“As julle heelhartig na My soek, sal julle My vind…” Jeremia 29:14

Ek ervaar Abba nooi jou uit. “Kom klim op en ry saam met My. Ek sal stuur – jy moet net aan My vashou. Moenie na die woestyn en brakland rondom jou kyk nie. Kyk net na My.” So baie van Sy kinders se lewe is net op hulleself gerig in ’n poging om die pot aan die kook te hou. Hulle streef na bekendheid, soek guns by ander mense en skarrel rond – altyd so besig. Baie van die dinge waarmee hulle besig is, is goed en selfs noodsaaklik, maar die belangrikste van alles word afgeskeep. Hulle skeep Hom af. Abba smag na jou hart. Hy soek nie volmaakte mense met wonderlike vermoëns, wysheid en aanhang nie – Hy soek ’n hart wat onverdeeld op Hom gerig is. 

“As jy opklim en styf teen My sit, is dít waar jy olie vir jou lamp sal kry,” sê Hy. “Dit is hier waar jy krag, kreatiwiteit en oplossings vir jou probleme sal vind. Hier by My waar Ek in jou oor kan fluister. Laksheid, sogenaamde troetelsondetjies en eiewysheid dryf ’n wig tussen ons in. Wees heilig, want Ek is heilig. Slegs vanuit ’n plek van rus en vertroue in My, sal My kinders opgerig en bevorder word – nie uit hulle eie werke nie. Alles wat menslik en vleeslik is sal in hierdie seisoen geskud word en net dít wat van My af is, sal staande bly. Die motiewe van jou hart sal ook openbaar word.”

“Ek weet wat Ek vir julle beplan het. Ek beplan voorspoed vir julle, nie teëspoed nie. Ek wil hê dat julle hoop vir die toekoms moet hê. Julle sal na My roep en kom bid. Ek sal na julle luister. As julle heelhartig na My soek, sal julle My vind, sê die Here.” Jeremia 29:11-14.


JUIG! Tydskrif (October 2017)

Return to Home