Is Daar ’N Verskil Tussen Gebed En Gesprek?

– deur Esté Geldenhuys

“Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.” – Matteus 11:28 (1953-vertaling)

Kom praat asseblief saam. Ís daar ’n verskil tussen gebed en gesprek? Wat is jou opvatting van gebed? ’n Mens sit stil met toe oë en dan praat jy. Dan leer ons mekaar nog dat ’n mens altyd met lofprysing begin en dan gaan jy oor na … party mense gee vyf punte om deur te werk, want dis soos gebed werk. En as ons weer ons oë oopmaak, opstaan en wegstap, voel ons goed, want ons het dit gedoen. Ons het boonop ’n klompie belangrike goed van ons hart af gekry. 

Ons kan nou aangaan, want ons het gebid. Wat dan van ons Messias se uitnodiging aan almal wat vermoeid en belas is (kyk hoe steek ons hande op, want Hy praat van mý!). As ons nou so sit en praat en praat in gebed, hoe gemaak om by die Godgegewe rus uit te kom? Dalk is die beste vertrekpunt om te wéét dat ek mág toetree tot die enigste God wat lééf. Ja, Hy leef. Hy is ’n werklike Wese wat alles weet. Hy kán alles. Hy is liefde en genade en geduld en Hy is heilig – Sy skoonheid lê in Sy heiligheid. Hy is Een vir Wie ek die grootste ontsag moet hê. Hy het nie net kennis nie, Hy het gevoelens en Hy stel belang in my. Wanneer ek Hom opsoek, skuif Hy alles opsy, want Sy oë deursoek die ganse aarde om dié kragtig te ondersteun wie se hart onverdeeld op Hom gerig is. En Hy het ook iets om vir mý te sê. Hy wil saam gesels. Hoe kan Hy my anders Sy rus gee? Maak hierdie beeld jou eie. Gaan dan na Hom toe. Hy wag vir jou.


Bron: JUIG! Tydskrif (November 2018)

Return to Home